Söndag Sön 26 September Sep
Onsdag Ons 29 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Söndag Sön 10 Oktober Okt
Tisdag Tis 12 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Onsdag Ons 20 Oktober Okt
Idag 21 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt
Onsdag Ons 27 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Söndag Sön 31 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Måndag Mån 22 November Nov

Djurgårdens Alliansförening presenterar DIF Hall of Fame

1 oktober 2021 15:00
Hall of Fame

Djurgårdens Alliansförening presenterar med stor stolthet upprättandet av ett Hall of Fame över Djurgårdens IF:s samtliga levande som nedlagda föreningar. Första nomineringstillfälle blir 7:e oktober 2021, då tre mycket stora Djurgårdsprofiler hedras vid SHL-matchen på Hovet.


Ett upprättande av ett Hall of Fame över Djurgårdens IF:s samtliga levande som nedlagda föreningar har diskuterats i Djurgårdens Alliansförening under flera år. Detta har nu äntligen och efterlängtat blivit ett faktum och det första nomineringstillfället blir den 7 oktober 2021, då på Hovet i samband med SHL-matchen mot Rögle. Tre mycket stora Djurgårdsprofiler kommer då att hedras vid en fin och värdig ceremoni på isen.

Tanken är därefter, och för att komma ifatt med historien, att två nya utnämningar sker varje månad fram till nästa stora utnämningstillfälle som sker vid en passande fotbollsmatch under våren 2022. Både idrottsutövare och ledare kommer att hedras.

En Executive Committee har bildats, som har stor självständighet i alla utnämningsbeslut där medlemmarna i kommittén är:

JP Norstedt, kommitténs ordförande samt Djurgårdens IF Alliansförenings Hedersordförande

Andreas von der Heide, talesperson samt Ordförande i Djurgårdens IF Alliansförening

Lars Erbom, sekreterare, Hedersledamot Djurgårdens IF Alliansförening samt ordförande i Sällskapet Gamla Djurgårdare

Pelle Kotschack, ansvarig klubbhistoriker, Hedersledamot i DIF Fotboll samt Vice Ordförande i Djurgårdens IF Alliansförening

Anita Tegnér, Hedersledamot i Djurgårdens IF Alliansförening

Per Darnell, Hedersledamot i Djurgårdens IF Alliansförening

Angelika Gyllenhoff, DIF Fäktning

Karl-Fredrik Hall, Representant DNA

Viktor Adolfsson, Ordförande i Järnkaminerna

Som stöd för alla utnämningsbeslut har en kriterielista beslutats som kommittén alltid måste beakta och luta sig emot. Vid enstaka lämpliga fall kan ytterligare premisser också vara av värde och därmed påverka besluten:

– Det samlande övergripande kriteriet för inval i Hall of Fame är att det skall vara personer som haft de mest framträdande positionerna som idrottsutövare eller ledare, och som med sina insatser bidragit till de mest framträdande dragen i bilden av Föreningens 130-åriga historia.

– Ju mera långsiktigt en Hall of Fame-kandidat påverkat den sammantagna bilden av och/eller själva verksamheten i DIF desto högre upp på listan placeras denne över möjliga kandidater.

– Djurgårdare som vunnit OS-, VM- och SM-guld placeras högt upp i valet till Hall of Fame. Personer som samtidigt på denna nivå vunnit eller medverkat i flera sporter har extra prioritet.

– En tidsmässig minimigräns för en potentiell kandidat att komma ifråga för att bli medlem i Hall of Fame är 10 år efter att den aktiva idrottskarriären eller ledaruppgiften är avslutad.

– Ju längre tid en idrottsutövare eller ledare, som i övrigt uppfyller kraven för potentiella kandidater, varit föreningen trogen desto högre ranking.

– Ju mera genomgripande påverkan på sin samtid, sportsligt eller organisatoriskt, som den potentiella Hall of Fame-kandidaten haft ju högre upp på listan placeras denne över möjliga kandidater.

– Kandidater som för att travestera John F Kennedy alltid först frågat sig vad kan jag bidra med till min förening och inte vad kan min förening ge mig prioriteras. Det vill säga kandidater som sätter DIF:s varumärke framför sitt eget.

Om ett år från starten den 12 oktober och på grundval av den praktiska tillämpningserfarenhet som kommittén fått vid föredragningar görs en utvärdering av kriterielistan och i samband med detta görs de förändringar som kan behöva göras. Därefter är kriterielistan slutgiltig. Vid ett extra inkallat årsmöte i DIF Alliansförening den 4 oktober föredras DIF Hall of Fame för att stadgefästas.

Executive Committee