Valberedningen informerar - definitivt förslag

5 augusti 2021 12:00
Årsmöte

Valberedningen skall enligt stadgarna tre veckor före årsmötet, som äger rum torsdagen den 26 augusti, på föreningens hemsida redovisa sitt slutliga förslag till årsmötet. Det är den redovisningen vi här nu lämnar.


För tre veckor sedan redovisade vi på hemsidan det då aktuella läget i valberedningsarbetet.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare minst 3 och högst 8 övriga ledamöter.

Valberedningens föreslag till styrelse och övriga förtroendeposter är följande:

– Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod av ett år.

– Vi föreslår omval av Göran Tidström och Pia Söderhorn för en mandatperiod om två år.

– Vi föreslår nyval av Håkan Pettersson och Håkan Osvald för en mandatperiod om två år.

– Vi föreslår nyval av Danijela Rundqvist och Stefan Fritzdorf för en mandatperiod av ett år (fyllnadsval).

– Ulf Grunander och Timmy Pettersson är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod av två år. Ett år återstår av deras mandatperiod.

– Vidare föreslår valberedningen att årsmötet till ordinarie revisorer för en tid av ett år utser auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund (omval) och Inger Jönebring (omval) samt till revisorssuppleant för samma tid utser auktoriserade revisorn Karl Andersson (omval).

Enligt stadgarnas § 22 skall valberedningen i samband med offentliggörandet av sitt förslag till styrelse meddela om valberedningens ledamöter står till förfogande för omval. Valberedningens ledamöter väljs för mandatperioder om tre år. Vid varje årsmöte löper mandatperioden för en av ledamöterna ut. Övriga två har två respektive ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Henrik Bromfält vars mandatperiod löper ut i år har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Stockholm den 5 augusti 2021

Valberedningen Djurgårdens IF:s Ishockeyförening

Henrik Bromfält, ordförande
Kalle Lilja
Hasse Breitholtz

Vi bifogar stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet.