Valberedningen informerar - preliminärt förslag

15 juli 2021 10:00
Årsmöte

Valberedningen skall enligt stadgarna senast sex veckor före årsmötet, som är bestämt att äga rum torsdagen den 26 augusti, redovisa det aktuella läget i valberedningsarbetet. Det är den redovisningen vi här nu lämnar.


I enlighet med vad stadgarna föreskriver återkommer vi med information från valberedningen senast tre veckor före årsmötet, det vill säga den 5 augusti.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare minst 3 och högst 8 övriga ledamöter. Det aktuella läget i valberedningsarbetet är följande.

– Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod av ett år.

– Vi föreslår omval av Göran Tidström och Pia Söderhorn för en mandatperiod om två år.

– Vi föreslår nyval av Håkan Pettersson och Håkan Osvald för en mandatperiod om två år.

– Vi föreslår nyval av Danijela Rundqvist och Stefan Fritzdorf för en mandatperiod om ett år (båda fyllnadsval).

– Ulf Grunander och Timmy Pettersson är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod om två år. Ett år återstår av deras mandatperiod.

– Vidare föreslår valberedningen att årsmötet till ordinarie revisorer för en tid av ett år utser auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund (omval) och Inger Jönebring (omval) samt till revisorssuppleant för samma tid utser auktoriserade revisorn Karl Andersson (omval).

– Presentation av de föreslagna kommer att läggas ut på hemsidan.

Stockholm den 15 juli 2021

Valberedningen Djurgårdens IFs Ishockeyförening

Henrik Bromfält, ordförande
Kalle Lilja
Hasse Breitholtz

Vi bifogar stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet.