Talangfabriken | Lär känna Djurgårdens HG- och juniorverksamhet

15 januari 2022 18:00
Talangfabriken

Två juniorlag som slåss i tabelltoppen, fyra spelare bland världens 25 främsta talanger, omskrivna i global press och med mängder av landslagsuttagningar. Omvärldens blickar riktas mer och mer åt en unik juniorverksamhet i Stockholm - lär känna Djurgårdens Talangfabrik närmare.


– Det som sticker ut för mig är hur mycket våra spelare älskar att utöva sin idrott. Oavsett om det är fysträning 07:40 en torsdag eller bortamatch 20:30 en lördag så är det med samma inlevelse, samma målmedvetenhet och samma glädje som de tar sig an uppgiften. Det i sin tur leder till ett klimat där gemenskap och tävling driver utvecklingen framåt.

Orden är Martin Linder-Östs, tränare för Djurgårdens J18. Ett lag som skrivit historia redan halvvägs in på den här säsongen. Med 22 raka segrar, maximala 66 poäng och en overklig målskillnad på 159-37 blev man första J18-lag någonsin att vinna höstserien i samma överlägsna stil. Det i sig är dessutom bara en del av all den framgång som präglat Djurgårdens Talangfabrik det senaste halvåret.

Även J20 svarade - visserligen efter en något längre startsträcka - för en stark höst där man klättrade till en tredjeplats och avancemang till vårens topp 10-serie. Utöver det har landslagsuttagningarna duggat tätt runt DIF:s juniorlag, som även stått i rampljuset globalt sett. I slutet av november publicerade ansedda Sports Illustrated ett stort reportage från The Hockey News om Djurgårdens juniorverksamhet. En omtalad läsning som är ett nytt kvitto på klubbens långsiktiga och framgångsrika arbete.

– Vi arbetar utifrån en tydlig utvecklingsmodell, där några framgångsfaktorer utgör grunden för den talangutveckling som vi byggt på juniorsidan och i HG-verksamheten. Vår kontinuitet på ledare, uppföljning av verksamhet och förmåga att följa den tydliga fastslagna färdriktningen i verksamheten har varit och kommer fortsätta att vara nyckeln till att vara en av de ledande verksamheterna, berättar Djurgårdens utvecklingschef Tobias Pehrsson.

Mot bakgrund av Sports Illustrateds uppmärksamma reportage samt den senaste tidens sportsliga resultat gör Djurgården här ett nedslag inifrån talangfabriken. Genom att låta ansvariga ledare och tränare komma till tals ges en inblick i arbetet bakom kulisserna, ett arbete som löper genom såväl juniorsektionen som Hockeygymnasiet (HG). Vid sidan av utvecklingschefen Tobias Pehrsson jobbar J18-lagets tränare Martin Linder-Öst, Djurgårdslegendaren tillika J20-tränaren Michael Holmqvist och scouten Magnus Welin. Tillsammans utgör kvartetten stommen i talangfabriken.

– Det som uppenbart har präglat verksamheten är att ledare aldrig viker från den färdriktning som är identifierad. Det handlar om en ständig nyfikenhet på att bli bättre, att utvärdera verksamheten från år till år och strävan efter att vara innovativa, förklarar Tobias och riktar ett stort beröm till juniortränarna, målvaktstränarna och fystränarna.

– Vi frångår aldrig vår plan och vi anpassar aldrig verksamheten till spelarna. Tvärtom, spelarna anpassar sig till verksamheten.

"Vi genomför personliga möten och djupintervjuer med potentiella spelare"

Utöver en tilltagande global mediabevakning och framgångar ute på isen har Djurgårdens Talangfabrik vunnit ny mark även på andra håll. Den här säsongen har ett rekordhögt antal spelare tagits ut till de olika juniorlandslagen, både på pojk- och på flicksidan. Samtidigt som Liam Öhgren, Jonathan Lekkerimäki och Carl Lindbom figurerat i Juniorkronornas sammanhang har Nicole Hall, Olivia Sohrner och Lova Blom varit återkommande inslag i damernas U18-landslag.

Parallellt med landslagsuttagningarna har ett flertal namn från juniorlagen tagit plats i Djurgårdens herrlag. Säsongen har innehållit en rad SHL-debutanter, samtliga i en mycket ung ålder som givetvis dragit till sig omvärldens blickar ytterligare. Under veckan publicerades det första utkastet från NHL:s centrala scouting - och när världens 25 största talanger listades fanns fyra namn från Djurgårdens Talangfabrik med. Jonathan Lekkerimäki (9), Liam Öhgren (11), Calle Odelius (13) och Noah Östlund (25) rankas alla högt inför sommarens draft.

Stockholms stolthets HG- och juniorverksamhet fortsätter därmed att fostra, forma och förädla spelare på absolut högsta nivå. Det i kombination med lagmässiga framgångar gör Djurgårdens Talangfabrik unik - och framgångsfaktorer bakom detta är sex olika områden.

1) Scouting
En grundläggande förutsättning är att kartlägga spelarens personlighet från 15–16-årsåldern. Spelarens karaktärsdrag, förmåga till självkännedom och villighet att fullt ut underkasta sig och vara coachbar i verksamheten analyseras här.

– Vi genomför på djupet personliga möten och djupintervjuer med potentiella HG- och juniorspelare, med hela familjer inkluderat. De här mötena är det vår scout Robin Westerlund och Tobias Pehrsson som tillsammans med mig genomför, berättar scouten Magnus Welin.

Tobias Pehrsson fyller i;

– Vi gör ett extremt grundligt arbete när det kommer till att kartlägga det bakomliggande och få kunskap om en mer djupliggande värdegrund samt personliga karaktärsdrag. Vilket är det absolut viktigaste i rekryteringen till vår HG- och juniorverksamhet, konstaterar utvecklingschefen.

2) Personlig utveckling
Under det senaste åren har ett arbetssätt identifierats och använts inom J18 respektive J20. Över tre års tid har detta systematiserats, vilket skördat utveckling hos såväl lagen som spelarna. Att bygga högpresterande spelare bygger på att utveckla människan och detta genom det personliga ledarskapet i varje individ. Det handlar om att identifiera hur personen berikar vår miljö och genom vilka beteenden det sker. Vi tar fram tydliga individuella utvecklingsplaner som månatligen följs upp mellan utvecklingschef, tränare och spelare och detta utgör grunden för att påverka individens utveckling.

"Med spelare och individer som mår och fungerar bra så har vi goda förutsättningar"

3) Fysiologisk träning
Vi håller en gemensam färdriktning på J18 respektive J20, som bygger på en hög grad av kvantitet och kvalitet. Vi sätter höga individuella krav på spelare att alltid bli lite bättre genom regelbundna tester, uppföljning samt hantering av individens status. Här är det Jimmie Ölvestad och Mattias Gustavsson som driver lagen och individerna i utvecklingen. Beteenden som att utmana sig själv och att lägga ner rätt kvantitet och kvalitet är grunden för just utveckling.

– Grundfilosofi är att spelarna anpassar sig till verksamheten, som långsiktigt ger bra utveckling, förklarar fystränaren Jimmie Ölvestad.

4) Träningsmetodik
Kopplat till isträning, där alla aspekter i träningen värderas. Här gäller höga krav på intensitet, på den fysiologisk belastningen, på spelmoment, på kamp och på grenspecifika situationer i spelet. Grundfilosofin är att träningen skall vara tuffare än matchen – och med detta få matchen att uppfattas som mer ”lätthanterlig”.

5) Spelvision
En spelidé som stimulerar spelarnas förmåga att se, förstå och värdera spelet samt till att ta bra beslut. Givetvis finns det givna ramar och mönster i spelet och förutbestämda moment i vår spelidé som tränas dagligen.

– Detta är en spelvision som är väldigt välpaketerad och dokumenterad. Framförallt att den har utvecklats tillsammans med coacherna Michael Holmqvist och Oskar Öberg (J20), Martin Linder-Öst och Magnus Welin (J18) samt Nicklas Magnusson (U16) - alla verksamma inom Djurgårdens Talangfabrik, förtydliggar utvecklingschefen Tobias Pehrsson.

6) Ledarskap
Strävan efter kontinuitet på våra juniortränare är en grundförutsättning för det arbete som Djurgårdens Talangfabrik bedriver. Vi jobbar med våra tränares utveckling från år till år och över tid, både i vår HG- och juniorverksamhet. Vårt ledarskap bygger på att ”leta rätt” och bygga kraft hos spelarna, med andra ord att utveckla spelarna i deras styrkor. Vi kräver ledarskap med tydliga krav, men det måste också finnas näring i form av närhet och kärlek. Våra juniortränare vill utvecklas i sitt ledarskap och har förmågan att följa den färdriktning, den arbetsprocess och den verksamhetsplan som vi satt och det utgör framgångsfaktorn i talangfabriken.

– Sammantaget bygger Djurgårdens omfattande HG- och juniorverksamhet på utveckling. En utveckling som kommer av en ödmjukhet, en lyhördhet, en kommunikation och ett öppet förhållningssätt mellan ledare och spelare. Målet är att alltid och oavsett bygga en trygg miljö där utveckling står i fokus, summerar Tobias.

Djurgården Hockey är mycket stolta över att under de senaste åren ha byggt en högpresterande talangfabrik. En talangfabrik som formar morgondagens stjärnor, en talangfabrik med många segrar att fira och en talangfabrik med många kunskaper att leda oss in i framtiden.

– Vi arbetar med krav på inlevelse, noggrannhet och tävling mot sig själv. För att orka bli lite bättre varje dag med den mängden träning som vi genomför behöver du tycka att det är väldigt roligt att komma till rinken, menar J20-lagets tränare Michael Holmqvist som avslutar med att värdesätta vikten av att ungdomarna genuint trivs med tillvaron;

– Med spelare och individer som mår och fungerar bra så har vi goda förutsättningar till just detta. Att bli lite bättre varje dag. Och då talar jag både om att bli bättre som människor, som spelare och som grupp.