Angående ”Polismyndighetens handbok” och Svenska Ishockeyförbundets yttrande
Publicerad: 2021-09-21
Uttalande
Djurgården Hockey vill med anledning av de reaktioner som inkommit till föreningen angående Svenska Ishockeyförbundets yttrande över ”Polismyndighetens handbok för villkorsgivning i samband med offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang” ge följande kommentar.

Djurgården Hockey hade gärna sett att Svenska Ishockeyförbundet och för den delen även Riksidrottsförbundet, i sitt yttrande, tagit mer intryck av den uppslitande konflikt, som sedan 2019, präglat relationen mellan svensk polis å ena sidan och svensk klubbfotboll och stora delar av den svenska supportermiljön å andra sidan. Grunden till konflikten är en villkorsgivning, som också anses ha drabbat Djurgårdens IF:s fotbollsförening mycket negativt, bland annat genom att försvåra evenemangsarbetet utan tydliga positiva säkerhetsmässiga effekter. Djurgårdens IF är i alla lägen en enad förening med supportrar vars engagemang löper genom Djurgårdsfamiljens samtliga grenar.

Även om Djurgården Hockey (eller svensk ishockey för den delen) ännu inte drabbats i samma negativa utsträckning som Djurgården Fotboll behöver vi ha en medvetenhet inför det faktum att det kan förändras. Den handbok för villkorsgivning som tagits fram, gäller offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang, det vill säga alla arenaidrotter, även ishockeyn. Vi behöver ödmjukt ta intryck av hur konflikten påverkat Djurgården Fotboll och svensk fotboll i stort, sätta oss in i frågan mer och sannolikt ge fotbollen vårt uttryckliga stöd. Framför allt behöver vi vara en del av en konstruktiv lösning framåt, för både hockeyns och fotbollens skull.

Djurgården Hockey sympatiserar därför med och står bakom innehållet i det svar som Djurgården Fotboll tillsammans övriga klubbar i Svensk Elitfotboll enats om och skickat in till polismyndigheten. Vi vill särskilt betona att arbetet måste utgå ifrån en hållbar samverkan och kunskapsbaserade metoder samt i sin utformning vara legitima och proportionerliga.

Vi kommer intensifiera vårt eget arbete för att bättre sätta oss in i hur arbetet fortlöper, hur det påverkar Djurgården Hockey och vad vi kan göra för att bidra konstruktivt och positivt till en lösning. Vi kommer att samla in mer information ifrån Djurgården Fotboll, lyfta frågan med vår ligaorganisation SHL samt delge Svenska Ishockeyförbundet vår inställning.

Thomas Kraft, VD Djurgården Hockey

Djurgården Hockey