• Huvudsponsorer

Fredag Fre 7 September Sep
Söndag Sön 9 September Sep
Lördag Lör 15 September Sep
Torsdag Tor 20 September Sep
Lördag Lör 22 September Sep
Torsdag Tor 27 September Sep
Lördag Lör 29 September Sep
Torsdag Tor 4 Oktober Okt
Lördag Lör 6 Oktober Okt
Tisdag Tis 9 Oktober Okt
Lördag Lör 13 Oktober Okt
Tisdag Tis 16 Oktober Okt
Torsdag Tor 18 Oktober Okt
Lördag Lör 20 Oktober Okt
Onsdag Ons 24 Oktober Okt
Lördag Lör 27 Oktober Okt
Tisdag Tis 30 Oktober Okt
Torsdag Tor 1 November Nov
Lördag Lör 3 November Nov
Tisdag Tis 13 November Nov
Torsdag Tor 15 November Nov
Lördag Lör 17 November Nov
Torsdag Tor 22 November Nov
Lördag Lör 24 November Nov
Lördag Lör 1 December Dec
Torsdag Tor 6 December Dec
Lördag Lör 8 December Dec
Onsdag Ons 19 December Dec

Urban Sports

URBAN SPORT

Vi sätter Stockholm i rörelse

Urban Sports, Djurgården Hockeys och Djurgården Fotbolls spontanidrott, skapar aktiviteter för barn och ungdomar på skolor, på fotbollsplaner och i ishallar och andra platser runt om i Stockholms län. Utifrån lokala behov och i samarbete med andra sänker vi trösklar och skapar nya möjligheter för fler att idrotta tillsammans med Djurgården. Vi vill sätta Stockholm i rörelse, och gärna se att vi på vägen bidrar till en kul och positiv upplevelse kring hockey och fotboll och Djurgården. Som organisatör är vi välorganiserade, inspirerande och aktiva. I Urban Sports uppmuntrar vi genomförande och berömmer ansträngningen. Mindre fokus är på kvalitén utan det viktigaste är att barnen är aktiva och att alla får vara med.

Som Stockholms Stolthet och Sveriges ledande idrottsförening ser vi Urban Sports som en förlängning av vår verksamhet och en möjlighet att nå ännu fler genom att skapa en första kontaktyta med stockholmarna.

Syftet med Urban Sports är att sätta barn och ungdomar i Stockholms län i rörelse genom uppsökande idrottsaktiviteter. Verksamheten medför ökade insatser för barn och ungas dagliga motionerande. Här finns en möjlighet att skapa en ingång till ett livslångt idrottande och integrering inom föreningslivet och samtidigt en möjlighet att förbättra barn och ungas fysiska och psykiska hälsa.

Sedan flera år tillbaka bedriver Djurgården Hockey och Djurgården Fotboll framgångsrikt spontanidrottsaktiviteter runt om i Stockholm. Urban Sport tar det här arbetet vidare och utvecklar en mobil idrottsplats: En arena för spontanidrott, en plats för skolidrott eller enbart spel med klasskamrater och vänner.

Vi har ledarna och kunnandet

Djurgården Hockey och Djurgården Fotboll besitter omfattande kompetens i att bedriva barn och ungdomsidrott. Våra ledare har hög utbildning och särskilt lämpade att aktivera barn och ungdomar i idrottsaktiviteter. Den primära målgruppen för Urban Sports är barn och ungdomar i åldrarna 6 till 16 år i Stockholms län, i både innerstad och förorter och i mindre orter utanför tätorten Stockholm.

Utvärderingar visar att barn och ungdomar vill röra på sig mer än vad de gör idag samtidigt som idrottsrörelsen kan upplevas som stelbent och statisk. Vi utformar våra aktiviteter utifrån expertis, i samråd med skolor och inte minst barn och ungdomarna själva för att säkerställa att vi möter deras upplevda behov. Vi menar att det är hög tid för nya idéer inom idrotten och att Urban Sports är uttryck för ett sådant nytänkande.

Vår målsättning är att bidra till en inkluderande och tillgänglig idrott för alla. Vi arbetar för att säkerställa att oavsett vem individen är, kommer ifrån, vilken sexuell läggning individen har, dennes bostadsort eller hur mycket pengar individens föräldrar har, så ska man kunna idrotta med oss i Djurgården. För att säkerställa detta behöver vi arbeta med tillgänglighet. Tillgänglighet innebär för oss att den som vill också får möjlighet.

Vi sänker trösklarna till idrottandet

Tillgänglighetsfrågorna inom idrotten är många där några av de absolut största i Stockholm är avstånd till plats för idrottsutövande samt möjlighet att nyttja dem. Vår ambition att vara mobila möjliggör för ännu fler att kunna ta del av våra aktiviteter.

Den andra stora tillgänglighetsfrågan inom idrotten idag är kostnad för deltagande och därför kommer det alltid att vara kostnadsfritt att delta och vi kommer ha allt material på plats.

Den tredje tillgänglighetsfrågan är strukturella regler och krav för att få delta. Idrottsrörelsen bygger på en viss struktur med en stor grad av obligatorisk närvaro för att få delta. Urban Sports lättar på det obligatoriska kravet för deltagande och låter istället barn och ungdomar delta på sina egna villkor utifrån deras egen vilja och ambitionsnivå.  Den som vill spela ska få spela och stockholmarna kan själva höra av sig med förslag kring var, hur och när vi ska dyka upp.