"Vår ambition är att vara ett föredöme bland andra ungdomsverksamheter i Storstockholm där vi genom samverkan med andra föreningar kan bidra till ett starkare och sundare klimat för våra ungdomar i deras utveckling."

I Djurgården är alla barn välkomna, oavsett bakgrund, kön eller etnicitet. Vi har inget krav på förkunskaper utan vi lär oss att åka skridskor tillsammans under passen.

Som organisatör är vi välorganiserade, inspirerande och aktiva. Vi uppmuntrar genomförande och berömmer ansträngningen. Mindre fokus är på kvalité utan det viktigaste är att barnen är aktiva och att alla får vara med. Djurgården Hockey besitter omfattande kompetens i att bedriva barn och ungdomsidrott. Våra ledare har hög utbildning och särskilt lämpade att aktivera barn och ungdomar i idrottsaktiviteter.

Vi har tydliga ramar som vi arbetar efter. Läs våra riktlinjer och värdegrund för ungdomsverksamheten här.