Slutspel! Biljetterna är släppta!

Djurgården sätter Stockholm i rörelse!

Slutspel! Biljetterna är släppta!

Djurgårdens IF sätter Stockholms barn och unga i rörelse genom att integrera idrott och skola! Vårt program för skolsamverkan är ett långsiktigt engagemang där Djurgården tillsammans med skolor investerar i att skapa mer fysisk aktivitet. Vi sänker trösklarna för fler barn och unga att få möjlighet att idrotta genom att vi tillhandahåller ett varierat utbud av idrottsaktiviteter i anslutning till skoltid, vi är verksamma i skolans absoluta närmiljö där alla barn redan är och alla våra aktiviteter är helt gratis för alla i skolan som vill vara med.

Omfattande forskning visar den positiva effekt fysisk aktivitet har på både fysisk och psykisk hälsa i både det korta och långa perspektivet. Barn, skolor, fritidshem och familjer behöver stöd och hjälp att hitta tid, kraft och resurser för att skapa den mängd fysisk aktivitet som vi behöver. Genom omfattande, uthålliga och riktade insatser i skolan ökar vi mängden fysisk aktivitet före och efter skoltid, påverkar positivt den allmänna hälsan och välbefinnandet hos Stockholms barn och ungdomar samtidigt som vi aktivt arbetar för att skapa en inkluderande och trevlig stämning under raster på bollplanen och skolgården.

Mer idrott i skolan via Djurgårdens skolsamverkansprogram
Idrottsrörelsen utmaning är att nå så många barn som möjligt och behålla dem aktiva längre upp i åldrarna. Skolans utmaning är att öka mängden fysisk aktivitet utan att få tillförda resurser

Vi i Djurgården vet att föreningen kan visa vägen för att få fler killar och tjejer att aktivera sig och arbetar långsiktigt och systematiskt för att sprida rörelseglädje till ännu fler. Vi är övertygade om att skolan är den mest logiska platsen att vara på. Djurgården Fotboll och Djurgården Hockeys gemensamma framgångskoncept ”Mini-Camper” introducerade fotboll och hockey (is- och landhockey) för över 16 000 pojkar och flickor i närmare 80 skolor runt om hela Stockholm. En helt fantastisk siffra! Den positiva responsen ifrån barn, vårdnadshavare och skolor har överträffat alla våra förväntningar och inspirerar oss att göra ännu mer!

Behovet av mer fysisk aktivitet är oerhört stort och vi blir ofta ombedda att komma tillbaka till skolor vi besökt. Det vi oftast får positiv feedback kring är att det råder en väldigt positiv stämning och i princip alla barn, tjejer som killar, tycker att det är kul att vara med på våra aktiviteter. Vi har därför valt att utveckla vårt uppsökande skolprogram så att vi, i takt med en allt högre efterfrågan på vår verksamhet, kan öka vår fysiska närvaro i skolan betydligt. Allt i nära samverkan med skolorna och barnen själva.

Vi kommer under 2020 kliva in och ha en permanent närvaro i 10 skolor runt om i Stockholm. På varje skola kommer en dedikerad Djurgårdsledare, arbeta tillsammans med barn och skolpersonal varje dag för att tillföra 4 timmar extra fysisk aktivitet utöver den ordinarie idrottsundervisningen. Det innebär totalt 20-25 timmar fysisk aktivitet i veckan, per skola! Ledaren kommer därutöver arbeta aktivt, tillsammans med skolpersonal, för att skapa en positiv och inkluderande miljö på skolgården för att uppmuntra fler att vara fysiskt aktiva även på skoltid.

Parallellt med vår permanenta närvaro på 10 skolor fortsätter samtidigt, med material och personal, vår särskilt utrustade djurgårdsbuss turnera runt i Stockholm och erbjuda prova på-verksamhet på skolor, i parkmiljöer, asfaltsytor, isytor och andra för ändamålet lämpliga platser där fysisk aktivitet kan bedrivas.

Vi arbetar alltid utifrån expertis och tillsammans med barnen

Vi utformar våra aktiviteter utifrån expertis, i samråd med skolor och inte minst barn och ungdomarna själva för att säkerställa att vi möter deras upplevda behov. Som organisatör är vi välorganiserade, inspirerande och aktiva. Vi uppmuntrar genomförande och berömmer ansträngningen. Med mindre fokus på ”spelets” kvalitet är det viktigaste att många fler väljer att vara fysiskt aktiva och att alla som vill får vara med.

Djurgården har omfattande kompetens för att bedriva barn och ungdomsidrott. Våra ledare har hög utbildning och är särskilt lämpade att aktivera barn och ungdomar i idrottsaktiviteter. Vi har en tydlig struktur i våra idrottsaktiviteter som bygger på tydliga regler, konsekvenser och påminnare. Vi arbetar praktiskt med att förhållningsregler och respekt för att öka tillgängligheten till idrott, effektiviserar resursutnyttjandet för både skola och idrottsförening och integrerar de två stora samhällsaktörerna skola och idrott med varandra.

Är du intresserad av att veta mer om vårt skolsamverkansprogram eller har du idéer om hur vi kan samarbeta för att skapa ännu mer rörelseglädje för Stockholms barn och unga så är du välkommen att kontakta Philip Hjalmarsson, ansvarig för vårt skolsamverkansprogram.
Du når honom lättast på mail: [email protected].