• Huvudsponsorer

Fredag Fre 25 Oktober Okt
Lördag Lör 26 Oktober Okt
Tisdag Tis 29 Oktober Okt
Onsdag Ons 30 Oktober Okt
Torsdag Tor 31 Oktober Okt
Lördag Lör 2 November Nov
Tisdag Tis 12 November Nov
Torsdag Tor 14 November Nov
Fredag Fre 15 November Nov
Lördag Lör 16 November Nov
Tisdag Tis 19 November Nov
Torsdag Tor 21 November Nov
Idag 22 November Nov
Lördag Lör 23 November Nov
Torsdag Tor 28 November Nov
Lördag Lör 30 November Nov
Söndag Sön 1 December Dec
Torsdag Tor 5 December Dec
Söndag Sön 8 December Dec
Tisdag Tis 17 December Dec
Torsdag Tor 19 December Dec
Fredag Fre 20 December Dec
Lördag Lör 21 December Dec
Torsdag Tor 26 December Dec
Lördag Lör 28 December Dec

Föreningsidrott

FLER VÄGAR IN I DJURGÅRDEN VIA FÖRENINGSIDROTT

VI SKOLAR TUSENTALS POJKAR OCH FLICKOR

–  Den absolut största delen av vår verksamhet består i att utveckla barn och ungdomar i vår ungdomsidrott. Vårt mål är inte bara att de ska få utvecklas i det de tycker är roligast: att spela fotboll och ishockey. Minst lika viktigt är de värderingar som barnen får med sig både på och utanför planen. En utbildning för livet som innehåller fotboll och ishockey men också de andra idrottsliga värdena som glädje, kamratskap och fair play. Vi arrangerar årligen tusentals aktiviteter som inkluderar träningar, matcher, turnering för föreningsidrott och spontanidrott, idrottsfestivaler och sommar- och vinterskolor samt ytterligare aktiviteter.

Tydligt ledarskap
Vi visar vägen med höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage


VI RESPEKTERAR OLIKHETER

– Djurgården står för en välkomnande och öppen miljö där alla ska känna sig välkomna oavsett politisk åskådning, etnicitet, religion, sexuell läggning eller andra yttre eller inre attribut. Vi är en icke-religiös och icke-politisk idrottsförening och därför ska eventuella olikheter inom dessa områden inte påverka möjligheten att delta i våra verksamheter. Alla är olika och olika är bra, är ett måtto som för oss spänner över hela samhällsspektrat. Djurgårdens IF har i samverkan med anställda, spelare, ledare, föräldrar, ideella och supportrar antagit en gemensam värdegrund för hela föreningen. Att ha en Djurgårdströja innebär att du tagit ställning för ovanstående värdegrund.

Stå upp för rättvisa
Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör

VI STÖTTAR LOKALA FÖRENINGAR

– Vi tar ansvar för att stärka breddidrotten i en för barn och unga positiv och sund riktning. De allra flesta idrottsutövare idrottar inte i en storklubb utan i små breddföreningar runt om i Sverige. Föreningar vilka fostrar framtida generationer och som i vissa områden är det enda konstanta över tid när befolkningen byts ut, skolor startas och läggs ner, företag flyttar och politiska majoriteter skiftar. Vi försöker hitta nya sätt att stärka och utveckla mindre föreningar, både sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt utifrån en ambition att alla ska vinna på samarbetet. Vi är övertygade om att det stärker Djurgården, idrotten och Vår Stad på sikt.

Goda förebilder
Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer