• Huvudsponsorer

Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Torsdag Tor 13 Augusti Aug
Torsdag Tor 20 Augusti Aug
Torsdag Tor 27 Augusti Aug
Torsdag Tor 3 September Sep
Lördag Lör 5 September Sep
Söndag Sön 6 September Sep
Lördag Lör 12 September Sep
Måndag Mån 14 September Sep
Tisdag Tis 15 September Sep
Lördag Lör 19 September Sep
Söndag Sön 20 September Sep
Lördag Lör 26 September Sep
Idag 27 September Sep
Torsdag Tor 1 Oktober Okt
Lördag Lör 3 Oktober Okt
Måndag Mån 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 8 Oktober Okt
Lördag Lör 10 Oktober Okt
Söndag Sön 11 Oktober Okt
Onsdag Ons 14 Oktober Okt
Torsdag Tor 15 Oktober Okt
Fredag Fre 16 Oktober Okt
Lördag Lör 17 Oktober Okt
Tisdag Tis 20 Oktober Okt
Torsdag Tor 22 Oktober Okt
Lördag Lör 24 Oktober Okt

Föreningsidrott

FLER VÄGAR IN I DJURGÅRDEN VIA FÖRENINGSIDROTT

VI SKOLAR TUSENTALS POJKAR OCH FLICKOR

–  Den absolut största delen av vår verksamhet består i att utveckla barn och ungdomar i vår ungdomsidrott. Vårt mål är inte bara att de ska få utvecklas i det de tycker är roligast: att spela fotboll och ishockey. Minst lika viktigt är de värderingar som barnen får med sig både på och utanför planen. En utbildning för livet som innehåller fotboll och ishockey men också de andra idrottsliga värdena som glädje, kamratskap och fair play. Vi arrangerar årligen tusentals aktiviteter som inkluderar träningar, matcher, turnering för föreningsidrott och spontanidrott, idrottsfestivaler och sommar- och vinterskolor samt ytterligare aktiviteter.

Tydligt ledarskap
Vi visar vägen med höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage


VI RESPEKTERAR OLIKHETER

– Djurgården står för en välkomnande och öppen miljö där alla ska känna sig välkomna oavsett politisk åskådning, etnicitet, religion, sexuell läggning eller andra yttre eller inre attribut. Vi är en icke-religiös och icke-politisk idrottsförening och därför ska eventuella olikheter inom dessa områden inte påverka möjligheten att delta i våra verksamheter. Alla är olika och olika är bra, är ett måtto som för oss spänner över hela samhällsspektrat. Djurgårdens IF har i samverkan med anställda, spelare, ledare, föräldrar, ideella och supportrar antagit en gemensam värdegrund för hela föreningen. Att ha en Djurgårdströja innebär att du tagit ställning för ovanstående värdegrund.

Stå upp för rättvisa
Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör

VI STÖTTAR LOKALA FÖRENINGAR

– Vi tar ansvar för att stärka breddidrotten i en för barn och unga positiv och sund riktning. De allra flesta idrottsutövare idrottar inte i en storklubb utan i små breddföreningar runt om i Sverige. Föreningar vilka fostrar framtida generationer och som i vissa områden är det enda konstanta över tid när befolkningen byts ut, skolor startas och läggs ner, företag flyttar och politiska majoriteter skiftar. Vi försöker hitta nya sätt att stärka och utveckla mindre föreningar, både sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt utifrån en ambition att alla ska vinna på samarbetet. Vi är övertygade om att det stärker Djurgården, idrotten och Vår Stad på sikt.

Goda förebilder
Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer