Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Måndag Mån 22 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov
Söndag Sön 28 November Nov
Tisdag Tis 30 November Nov
Torsdag Tor 2 December Dec
Idag 4 December Dec
Söndag Sön 5 December Dec
Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Söndag Sön 12 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Måndag Mån 27 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Tisdag Tis 4 Januari Jan
Onsdag Ons 5 Januari Jan
Torsdag Tor 6 Januari Jan
Lördag Lör 8 Januari Jan

Välgörenhet

Djurgårdens IF:s vision är att sänka trösklar in i verksamheten så att fler människor ska få ta del av idrottens gemenskap. Vår förening är Djurgården och vårt samhälle och närmiljö är vår stad Stockholm och vi arbetar för att, i allt vi gör, verka för att fler ska välja att aktivera sig tillsammans med oss. Genom att vi kan aktivera ännu fler via vår upplevelseidrott, föreningsidrott och uppsökande idrott vill vi realisera den fulla potentialen i vår position Stockholms Stolthet- Sveriges ledande idrottsförening. 

Att få träffa sina idoler, gå på en ishockeymatch eller bara få känna sig som en del av en större gemenskap är för många människor som lever i utsatta situationer ingen självklarhet. Det vet vi av lång erfarenhet. Djurgården samarbetar därför med organisationer vilka arbetar praktiskt med de mest utsatta grupperna i vår stad. Djurgården har stora möjligheter att via vårt varumärkes attraktionskraft och popularitet göra stor skillnad för de som inte alltid har det så lätt. Ibland väljer vi att göra insatser som Djurgården är ensam avsändare för, ibland gör vi saker med andra och ibland tar våra samarbetspartners egna lovvärda initiativ som vi uppmuntrar. Till exempel skänker våra partners vid varje hemmamatch ett belopp om 5 000 kronor till en välgörenhetsorganisation de finner särskilt behjärtansvärd. 

Även om vi försöker hjälpa till där vi kan, får vi mängder av frågor från olika organisationer, både nationella och internationella, och det är inte alltid helt lätt att välja. Vi har därför valt att prioritera arbetet med organisationer vilka har fysisk verksamhet i Stockholm där de arbetar aktivt med att förbättra Stockholmarnas liv, unga som gamla. För att vi ska kunna maximera vår positiva påverkan har vi tagit fram två principer för våra insatser för välgörande ändamål; närhetsprincipen och aktivitetsprincipen.
 

Det innebär att vi söker efter organisationer vilka verkar i vårt närområde med människor från vårt närområde och som önskar aktivera sig tillsammans med Djurgårdens IF i närområdet. Vi vill även säkerställa att människor vilka annars av olika skäl inte naturligt kan aktivera sig tillsammans med Djurgården ges möjlighet att göra detta. På så sätt sänker vi trösklarna in i Djurgårdsfamiljen.


Idag samarbetar Djurgården Hockey organiserat med följande organisationer:

Stiftelsen Astrid Lindgrens barnsjukhus, Blodcentralen/Blodomloppet.

    1. För att samarbeten för välgörande ändamål ska vara aktuellt behöver organisationer;
    2. Bedriva fysisk verksamhet i Stockholm.
    3. Bedriva verksamhet riktat mot stockholmare som lever i en utsatt social och/eller ekonomisk situation. 
    4. Önska att aktivera sig tillsammans med oss, inte enbart erhålla ekonomiskt stöd.  

Organisationer som enbart bedriver opinionsbildning eller insamlingsverksamhet avviker ifrån dessa principer och är därför inte aktuella i dagsläget*.

Om din organisations verksamhet överensstämmer med våra principer och ni skulle vilja samarbete med oss, skriv ett mail där ni kort beskriver vilka ni är, hur ni arbetar med utsatta människor i Stockholmsområdet och hur ni tänker er att ett potentiell samarbete ska se ut.   

Du är också välkommen att höra av dig till oss om du önskar att få mer information kring våra ställningstaganden och de överväganden som ligger till grund för den inriktning vi valt.

*Djurgården Hockey förbehåller sig rätten att ingå samarbeten utanför den här strategin om det av olika anledningar bedöms nödvändigt, men vill samtidigt poängtera att vi är restriktiva med att avvika från den.