Kaarel Lehiste

Ordförande
Född 1956
Partner och VD i Ebab AB
Styrelseledamot sedan 2003

Göran Tidström

Vice ordförande
Född 1946
fd partner och ordförande PwC
Styrelseledamot sedan 2013

Niklas Andrae

Född 1960
VD och Grundare Dominum Corporate Advisors AB
Styrelseledamot sedan 2009 

Ulf Grunander

Född 1954
Fd CFO Getinge
Styrelseledamot sedan 2014

Per-Arne Blomquist

Född 1962
VD Qarlbo
Styrelseledamot sedan 2011

Timmy Pettersson

Född 1977
Sälj- och Marknadsansvarig Plintab AB
Styrelseledamot sedan 2016

Niklas Johansson

Född 1961
Styrelseledamot sedan 2016

Lotta Boman

Född 1955
Senior Strateg Sandberg Trygg
Styrelseledamot sedan 2017

Pia Söderhorn

Född 1958
Vice VD Parks & Resorts
Styrelseledamot sedan 2017

Valberedning

Kalle Lilja
Hasse Breitholtz
Henrik Bromfält

För att komma i kontakt med valberedningen, skicka e-post till [email protected].