Kaarel Lehiste

Ordförande
Född 1956
Partner och VD i Ebab AB
Styrelseledamot sedan 2003

Göran Tidström

Vice ordförande
Född 1946
fd partner och ordförande PwC
Styrelseledamot sedan 2013
Vald till 2023

Ulf Grunander

Styrelseledamot
Född 1954
Fd CFO Getinge
Styrelseledamot sedan 2014
Vald till 2022

Timmy Pettersson

Styrelseledamot
Född 1977
Sälj- och Marknadsansvarig Plintab AB
Styrelseledamot sedan 2016
Vald till 2022

Håkan Osvald

Styrelseledamot
Född 1954
Styrelseledamot sedan 2021
Vald till 2023

Håkan Pettersson

Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2021
Vald till 2023

Stefan Fritzdorf

Styrelseledamot
Född 1961
Styrelseledamot sedan 2021
Vald till 2022

Pia Söderhorn

Styrelseledamot
Född 1958
Vice VD Parks & Resorts
Styrelseledamot sedan 2017
Vald till 2022

Valberedning

Kalle Lilja, ordförande
Hans Breitholtz
Per Darnell

För att komma i kontakt med valberedningen, skicka e-post till [email protected].