Stefan Fritzdorf

Ordförande
Född 1961

Claes Forsberg

Vice ordförande
Född 1965

Pia Söderhorn

Styrelseledamot
Född 1958

Ulf Grunander

Styrelseledamot
Född 1954

Göran Tidström

Styrelseledamot
Född 1946

Sophie Johansson

Styrelseledamot
Född 1990

Peter Wallin

Styrelseledamot
Född 1957

Per Broman

Styrelseledamot
Född 1970

Linda Julin

Styrelseledamot
Född 1976

Valberedning

Kalle Lilja, ordförande
Hans Breitholtz
Per Darnell

För att komma i kontakt med valberedningen, skicka e-post till [email protected].

Valberedning

Kalle Lilja, ordförande
Hans Breitholtz
Per Darnell

För att komma i kontakt med valberedningen, skicka e-post till [email protected].