Dokument

Klubbmärke

Klubbmärke (PNG)

Klubbmärket får endast användas med Djurgården Hockeys tillstånd.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2022 AB Koncernen och IF (PDF)
Årsredovisning 2021 AB Koncernen och IF (PDF)
Årsredovisning 2020 AB Koncernen och IF (PDF)
Årsredovisning 2019 AB Koncernen och IF (PDF)
Årsredovisning 2018 AB Koncernen och IF (PDF)
Årsredovisning 2017 AB Koncernen och IF (PDF)
Årsredovisning 2016 AB IF (PDF)
Årsredovisning 2015 AB IF (PDF)
Årsredovisning 2014 AB IF (PDF)
Årsredovisning 2013 (PDF)
Årsredovisning 2012 (PDF)

Delårsrapporter

Delårsrapport 220501-221231 (PDF)
Delårsrapport 210501-211231 (PDF)  

Protokoll

Årsmöte IF 2022 (PDF)
Protokoll årsstämma AB 2021 (PDF) | Årsmöte IF 2021 (PDF)
Protokoll årsstämma AB 2020
 (PDF) l Årsmöte IF 2020 (PDF) Extra Föreningsstämma (PDF)
Protokoll årsstämma AB 2019 (PDF) | Årsmöte IF 2019 (PDF)
Protokoll årsstämma AB 2018 (PDF) | Årsmöte IF 2018 (PDF)
Protokoll årsstämma AB 2017 (PDF) | Årsmöte IF 2017 (PDF)
Protokoll årsstämma AB 2016 (PDF) | Årsmöte IF 2016 (PDF)
Protokoll årsstämma AB 2015 (PDF) | Årsmöte IF 2015 (PDF)
Protokoll årsstämma 2014 (PDF)

Stadgar

Stadgar antagna 2020-09-02 (PDF)
Instruktioner för valberedningen (PDF)  

  

Integritetspolicy  

Integritetspolicy