• Huvudsponsorer

Tisdag Tis 6 Mars Mar
Torsdag Tor 8 Mars Mar
Lördag Lör 10 Mars Mar
Söndag Sön 18 Mars Mar
Tisdag Tis 20 Mars Mar
Torsdag Tor 22 Mars Mar
Lördag Lör 24 Mars Mar
Måndag Mån 26 Mars Mar
Tisdag Tis 3 April Apr
Torsdag Tor 5 April Apr
Lördag Lör 7 April Apr
Måndag Mån 9 April Apr
Onsdag Ons 11 April Apr
Fredag Fre 13 April Apr

Thomas Bergström föreläser om företagssäkerhet

7 april 2015 09:49

Thomas Bergström, affärsområdeschef på Vesper Group AB, kommer den 15 april att föreläsa för Nätverket 1891’s medlemmar om hur man bör skydda sitt företag mot den organiserade brottslighet som dagligen förekommer och är ett stort problem för både små och stora företag.


Thomas har tidigare arbetat som polis i 16 år varav de sista tio åren vid Rikskriminalpolisens Nationella insatsstyrka. Efter hans polisiära karriär blev han biträdande säkerhetschef vid Sveriges Riksdag i två år, samt sedan 2008 arbetat som säkerhetskonsult och operativ chef för ett antal privata säkerhetskonsult företag.

Thomas arbete som konsult har inneburit att han under många och långa perioder suttit som Corporate Security Officer vid ett antal medelstora till stora privata bolag. Vidare har Thomas arbete renderat i ett flertal resor och uppdrag utomlands - i Mellanöstern samt Afrika.

Under 2005 arbetade han tillfälligt för en NGO-organisation med Irakvalet och var under ett antal månader Security Advisor med Amman som bas.

Sedan en kort tid tillbaka är Thomas affärsområdeschef för ett av Sveriges största Säkerhetskonsultbolag, Vesper Group AB.

Thomas föreläsning:

"Företagssäkerhet - från nödvändighet till konkurrensfördel"

Hur skyddar man sin verksamhet från interna och externa oegentligheter? Thomas kommer att beskriva hur den säkerhetsmässiga kontexten ser ut i Sverige och Europa och hur den organiserade brottsligheten fungerar samt vad som driver dem.

Vidare kommer hans föredrag att handla om vilka säkerhetslösningar som i grunden borde finnas på plats i alla bolag samt hur man kan gå till väga för att analysera vad som måste hanteras för just det enskilda bolaget.

Thomas kommer även att beröra området resesäkerhet under sin föredragning.

Är du intresserad av att ta del av den här föreläsningen samt framtida föreläsningar som medlem i Nätverket 1891 tycker vi att du ska ta kontakt med Emelie Löfqvist, Network Manager i Nätverket 1891. [email protected]