• Huvudsponsorer

Lördag Lör 28 December Dec
Måndag Mån 30 December Dec
Lördag Lör 4 Januari Jan
Söndag Sön 5 Januari Jan
Tisdag Tis 7 Januari Jan
Torsdag Tor 9 Januari Jan
Lördag Lör 11 Januari Jan
Tisdag Tis 14 Januari Jan
Torsdag Tor 16 Januari Jan
Lördag Lör 18 Januari Jan
Söndag Sön 19 Januari Jan
Onsdag Ons 22 Januari Jan
Torsdag Tor 23 Januari Jan
Lördag Lör 25 Januari Jan
Måndag Mån 27 Januari Jan
Onsdag Ons 29 Januari Jan
Torsdag Tor 30 Januari Jan
Fredag Fre 31 Januari Jan
Lördag Lör 1 Februari Feb
Tisdag Tis 11 Februari Feb
Torsdag Tor 13 Februari Feb
Fredag Fre 14 Februari Feb
Lördag Lör 15 Februari Feb

Information från valberedningen inför årsmötet 2015

21 maj 2015 08:00

Valberedningen skall enligt stadgarna sex veckor före årsmötet, som är planerat att äga rum torsdagen den 2 juli, redovisa det aktuella läget i valberedningsarbetet. Det är den redovisningen vi här nu lämnar.


I enlighet med vad stadgarna föreskriver återkommer vi med information från valberedningen tre veckor före årsmötet, det vill säga den 11 juni.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare minst 3 och högst 8 övriga ledamöter. Det aktuella läget i valberedningsarbetet är följande.

  • Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod av ett år.

  • Vi föreslår omval av Göran Tidström, Niklas Andrae, Per-Arne Blomqvist och Johan Öberg. Samtliga för en mandatperiod om två år.

  • Ulf Grunander, Håkan Södergren, Jens Öhling och Robert Hansson är redan valda vid förra årsmötet för en valperiod av två år. Ett år återstår av deras valperiod.

  • Vi återkommer senare med förslag till auktoriserade revisorer. När det gäller lekmannarevisor föreslår vi omval av Kurt Sjölander till ordinarie revisor för en tid av ett år.

Stockholm den 21 maj 2015

Valberedningen Djurgårdens IF Ishockeyförening

Henrik Bromfält, ordförande
Kalle Lilja
Hasse Breitholtz

Vi bifogar stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet nedan.

Bilaga 1 Stadgarna

Bilaga 2 Instruktion för valberedningsarbetet