Ekonomiskt bästa året på 2000-talet

11 juni 2015 19:19

Resultatet för det gångna verksamhetsåret är det bästa i Djurgården Hockey AB på 2000-talet. Resultatet blev 6,5 miljoner kronor.


Under året som gått har stort fokus fortsatt varit på kostnadsmedvetenhet och effektivitet. Med en liten organisation i SHL-mått mätt i kombination med en positiv utveckling på publiksidan kan vi konstatera ett glädjande positivt ekonomiskt resultat. Under året ökade omsättningen till 92,8 miljoner kronor, det egna kapitalet till 22,5 miljoner kronor och likvida medel är 10,8 miljoner kronor.

För det kommande året är en stabil budget lagd där vi fortsatt har ambitionen att stärka det egna kapitalet för att vara väl rustade för framtiden och de ekonomiska krav som kommer att ställas på hockeyklubbar framöver.

Årsredovisningarna för Djurgården Hockey AB och Djurgårdens IF Ishockeyförening publiceras den 2 juli 2015.