• Huvudsponsorer

Tisdag Tis 6 Mars Mar
Torsdag Tor 8 Mars Mar
Lördag Lör 10 Mars Mar
Söndag Sön 18 Mars Mar
Tisdag Tis 20 Mars Mar
Torsdag Tor 22 Mars Mar
Lördag Lör 24 Mars Mar
Måndag Mån 26 Mars Mar
Tisdag Tis 3 April Apr
Torsdag Tor 5 April Apr
Lördag Lör 7 April Apr
Måndag Mån 9 April Apr
Onsdag Ons 11 April Apr
Fredag Fre 13 April Apr

Information från valberedningen

18 maj 2017 13:00
Årsmöte

Information från valberedningen sex veckor före årsmötet 2017.


Valberedningen skall enligt stadgarna senast sex veckor före årsmötet, som är planerat att äga rum torsdagen den 29 juni, redovisa det aktuella läget i valberedningsarbetet. Det är den redovisningen vi här nu lämnar.

I enlighet med vad stadgarna föreskriver återkommer vi med information från valberedningen senast tre veckor före årsmötet det vill säga den 8 juni.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare minst 3 och högst 8 övriga ledamöter. Det aktuella läget i valberedningsarbetet är följande.

  • Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod av ett år.

  • Vi föreslår omval av Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist och Niklas Andrae för en mandatperiod om två år.

  • Vi föreslår nyval av Pia Söderhorn för en mandattid om två år.

  • Jens Öhling som också omvaldes förra året har bett att få avgå i förtid. Skälet är tidsbrist och boende på annan ort. Av detta skäl behöver ett fyllnadsval på ett år göras. Vi föreslår därför nyval av Lotta Boman för en tid av ett år.

  • Ulf Grunander, Niklas Johansson och Timmy Pettersson är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod om två år. Ett år återstår av deras valperiod.

  • Vidare föreslår valberedningen att årsmötet till ordinarie revisorer för en tid av ett år utser auktoriserade revisorn Anders Lindby (omval) och Inger Jönebring (nyval) samt till revisorsuppleant för samma tid utser auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund (omval).

En närmare presentation av kandidaterna kommer att göras senare.

Stockholm den 18 maj 2017 Valberedningen Djurgårdens IFs Ishockeyförening

Henrik Bromfält, ordförande
Kalle Lilja
Hasse Breitholtz

Vi bifogar stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet.

Bilaga 1 Stadgarna
Bilaga 2 Instruktion för valberedningsarbetet