• Huvudsponsorer

Tisdag Tis 2 April Apr
Lördag Lör 6 April Apr
Måndag Mån 8 April Apr
Onsdag Ons 10 April Apr
Fredag Fre 12 April Apr
Söndag Sön 14 April Apr
Tisdag Tis 16 April Apr
Torsdag Tor 18 April Apr
Söndag Sön 21 April Apr
Tisdag Tis 23 April Apr
Torsdag Tor 25 April Apr
Lördag Lör 27 April Apr
Tisdag Tis 30 April Apr
Torsdag Tor 2 Maj Maj
Fredag Fre 30 Augusti Aug
Söndag Sön 1 September Sep
Fredag Fre 6 September Sep
Söndag Sön 8 September Sep
Fredag Fre 13 September Sep
Lördag Lör 14 September Sep
Söndag Sön 15 September Sep
Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep
Lördag Lör 21 September Sep
Söndag Sön 22 September Sep
Torsdag Tor 26 September Sep
Fredag Fre 27 September Sep

Information från valberedningen

16 maj 2019 10:00
Årsmöte

Valberedningen skall enligt stadgarna senast sex veckor före årsmötet, som är bestämt att äga rum torsdagen den 27 juni, redovisa det aktuella läget i valberedningsarbetet. Det är den redovisningen vi här nu lämnar.


I enlighet med vad stadgarna föreskriver återkommer vi med information från valberedningen senast tre veckor före årsmötet det vill säga den 6 juni. Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare minst 3 och högst 8 övriga ledamöter. Det aktuella läget i valberedningsarbetet är följande.

• Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod av ett år.

• Vi föreslår omval av Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist, Niklas Andrae och Pia Söderhorn för en mandatperiod om två år.

• Ulf Grunander, Niklas Johansson, Timmy Pettersson och Lotta Broman är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod om två år. Ett år återstår av deras valperiod.

• Vidare föreslår valberedningen att årsmötet till ordinarie revisorer för en tid av ett år utser auktoriserade revisorn Anders Lindby (omval) och Inger Jönebring (omval) samt till revisorsuppleant för samma tid utser auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund (omval).

Stockholm den 16 maj 2019
Valberedningen Djurgårdens IFs Ishockeyförening

Henrik Bromfält, Ordförande
Kalle Lilja
Hasse Breitholtz

Vi bifogar stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet.

Bilaga 1 Stadgarna
Bilaga 2 Instruktion för valberedningsarbetet