• Huvudsponsorer

Falk stängs av i tre matcher

23 november 2016 13:33
Avstängning

Beslutet från Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd har kommit efter gårdagens match då Alexander Falks tackling som föranledde matchstraff granskades. Alexander Falk blir avstängd tre matcher och bötfälls med 8000 kr.


Beslutet från Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd i sin helhet:

BESLUT

Efter match mellan Djurgårdens IF och Luleå HF, SHL, den 22 november 2016 åläggs Alexander Falk, Djurgårdens IF, följande straff för tackling mot ryggen (checking from behind):

1. Avstängning fr.o.m. den 23 november 2016 t.o.m. 29 november 2016. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 8 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan som skett i efterhand av ansvarig för SHL:s situationsrum, Christer Lärking, ett yttrande från Alexander Falk samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Efter 5 minuter i andra perioden så jagar Djurgårdens spelare nr 41 Falk och en Luleå spelare pucken ner mot kortsargen. Luleåspelaren är före Falk ner mot pucken. När Luleåspelaren är ca 1 meter från sargen så tacklar Falk Luleåspelaren i ryggen så att han kastas in i sargen utan att kunna skydda sig.

Alexander Falk har uppgett följande. Vi vill att nämnden tar följande saker i beaktning vid sin bedömning av situationen. I racet ner mot kortplanket innan tacklingen utdelas så vrider Luleå-spelaren på huvudet och tittar över höger axel där Falk kommer jagandes. Luleå-spelaren bör därigenom anses ha hunnit uppfatta att han har en spelare i ryggen och att möjligheten finns att bli tacklad nära sargen. På så sätt borde Luleå-spelaren förstått att han var tacklingsbar och därigenom bättre förberett sig på en eventuell tackling än vad han nu gjorde. Tacklingen förstärkts av att precis innan utdelningen av tacklingen så kan man se att Luleå-spelaren redan tappat balansen i inbromsningen genom att endast skridskospetsarna har kontakt med isen. Luleå-spelaren har således inte klarat av att förbereda en motkraft mot en eventuell tackling, vilket tyvärr gör konsekvensen av tacklingen desto större.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Alexander Falk gjort sig skyldig till en tackling mot ryggen. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

• Alexander Falk ser ryggen på motspelaren hela tiden

• Tacklingen sker med relativ hög fart

• Motspelaren är i ett utsatt läge när tacklingen genomförs

• Mycket stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 123