Lördag Lör 11 December Dec
Söndag Sön 12 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Måndag Mån 27 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Onsdag Ons 5 Januari Jan
Lördag Lör 8 Januari Jan
Torsdag Tor 20 Januari Jan
Fredag Fre 21 Januari Jan
Lördag Lör 22 Januari Jan
Söndag Sön 23 Januari Jan
Torsdag Tor 27 Januari Jan
Lördag Lör 29 Januari Jan
Söndag Sön 30 Januari Jan
Tisdag Tis 1 Februari Feb
Torsdag Tor 3 Februari Feb
Lördag Lör 5 Februari Feb
Måndag Mån 7 Februari Feb
Torsdag Tor 17 Februari Feb
Lördag Lör 19 Februari Feb
Tisdag Tis 22 Februari Feb
Torsdag Tor 24 Februari Feb
Lördag Lör 26 Februari Feb
Söndag Sön 27 Februari Feb

Djurgården kommenterar arbetsmiljörelaterad anmälan

24 november 2021 17:00
Uttalande

Djurgården kan härmed bekräfta att en spelare i herrtruppen gjort en arbetsmiljörelaterad anmälan gentemot Djurgården Hockey (aktiebolaget i egenskap av arbetsgivare).


Djurgården Hockeys agerande i egenskap av arbetsgivare har varit följande:

– Vi har på individuell nivå haft samtal med involverade individer för att säkerställa välmående, förtroende och dialog med ansvariga inom föreningen.
– Vi har på kollektiv nivå haft samtal med spelartruppen och ledarstab för att informera om den uppkomna situationen och förtydliga allas ansvar att bidra till en sund arbetsmiljö inom Djurgården Hockey, samt var man kan vända sig för stöd i frågor gällande trivsel, välmående och arbetsmiljö i föreningen.
– Vi har på juridisk nivå hanterat anmälan i enlighet med gällande lagstiftning. Två externa och oberoende HR-specialister har upphandlats för att genomföra en extern utredning av händelseförloppet.

Ur Djurgården Hockeys perspektiv är vi trygga i att vi som arbetsgivare har tagit den anställdes upplevelse på allvar och hanterat anmälan omgående samt resolut. Utredningen initierades omedelbart och är redan igång. När utredningen har avslutats får vi, utifrån vad som framkommer, se huruvida vi har brustit och i så fall vilka eventuella konsekvenser och handlingar det innebär för oss som förening och arbetsgivare.