• Huvudsponsorer

Tisdag Tis 2 April Apr
Lördag Lör 6 April Apr
Måndag Mån 8 April Apr
Onsdag Ons 10 April Apr
Fredag Fre 12 April Apr
Söndag Sön 14 April Apr
Tisdag Tis 16 April Apr
Torsdag Tor 18 April Apr
Söndag Sön 21 April Apr
Tisdag Tis 23 April Apr
Torsdag Tor 25 April Apr
Lördag Lör 27 April Apr
Tisdag Tis 30 April Apr
Torsdag Tor 2 Maj Maj
Fredag Fre 30 Augusti Aug
Söndag Sön 1 September Sep
Fredag Fre 6 September Sep
Söndag Sön 8 September Sep
Fredag Fre 13 September Sep
Lördag Lör 14 September Sep
Söndag Sön 15 September Sep
Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep
Lördag Lör 21 September Sep
Söndag Sön 22 September Sep
Torsdag Tor 26 September Sep
Fredag Fre 27 September Sep

Information från valberedningen tre veckor före årsmötet 2019

6 juni 2019 09:00
Nyhet

Valberedningen skall enligt stadgarna ske tre veckor före årsmötet som äger rum torsdagen den 27 juni. Här redovisar vi det slutgiltiga förslaget till årsmötet.


För tre veckor sedan redovisade vi på hemsidan det då aktuella läget i valberedningsarbetet. Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare tre, högst åtta, övriga ledamöter. Valberedningens föreslag till styrelse och övriga förtroendeposter är följande:

-Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod på ett år.

-Vi föreslår omval av Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist, Niklas Andrae och Pia Söderhorn för en mandattid av två år.

-Ulf Grunander, Niklas Johansson, Timmy Pettersson och Lotta Broman är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod av två år. Ett år återstår av deras mandatperiod.

Vidare föreslår valberedningen att årsmötet, till ordinarie revisorer, för en tid av ett år, utser auktoriserade revisorn Anders Lindby (omval) och Inger Jönebring (omval). Till revisorsuppleant för samma tid utser auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund (omval).

Enligt stadgarnas § 21 skall valberedningen i samband med offentliggörandet av sitt förslag till styrelse meddela om valberedningens ledamöter står till förfogande för omval. Valberedningens ledamöter väljs för mandatperioder om tre år. Vid varje årsmöte löper mandatperioden för en av ledamöterna ut. Övriga två har två respektive ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Hans Breitholtz vars mandatperiod löper ut i år står till förfogande för omval.

Stockholm den 6 juni 2019

Valberedningen

Henrik Bromfält (Ordförande)

Kalle Lilja

Hans Breitholtz

Vi bifogar här stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet:

Bilaga 1. Stadgarna

Bilaga 2. Instruktionen för valberedningsarbetet