• Huvudsponsorer

Delårsrapport för Djurgården Hockey

7 februari 2019 16:00

Här är delårsrapporten fram till 31 december och vi ligger på ett positivt resultat på sex miljoner och prognosen är att vi går plus 1 miljon totalt på grundserien. – Vi är självklart nöjda med att ha ett positivt resultat och att vi dessutom har fått så mycket publik till matcherna på Hovet under hösten och vintern. Att så många spelare fick kontrakt med NHL har såklart påverkat intäkterna på ett positivt sätt, säger Jenny Silfverstrand.


Här är delårsrapporten fram till 31 december och vi ligger på ett positivt resultat på sex miljoner och prognosen är att vi går plus 1 miljon totalt på grundserien. – Vi är självklart nöjda med att ha ett positivt resultat och att vi dessutom har fått så mycket publik till matcherna på Hovet under hösten och vintern. Att så många spelare fick kontrakt med NHL har såklart påverkat intäkterna på ett positivt sätt, säger Jenny Silfverstrand.

Resultatet per 31 december uppgår för Djurgården Hockey koncernen till +6,0 mkr efter skatt. NHL ersättningarna har överstigit budget med 5,6 mkr och föregående år med 8,2 mkr. Publikintäkterna har glädjande nog överträffat föregående år med 2,6 mkr och budget med 0,4 mkr. Ökningen förklaras av att det genomsnittliga antalet åskådare på matcherna på Hovet ökat till 6959. Resultatet för resterande 4 månader kommer att vara negativt då NHL intäkterna på 12,6 mkr som möjliggjort årets ekonomiska satsningar redan intäktsförts till fullo. Vidare är det beroende av om herr-laget går till slutspel och utfallet av ett sådant. Förhoppningen är förstås stor på att slutspel ska nås men SHL är jämnare än någonsin med för närvarande 11 av 14 klubbar som slås om de 8 kvartsfinalplatserna.
Aktuell prognos för helåret är plus 1 mkr exklusive nettointäkter från slutspelet.
Dotterbolaget Djurgården Hockey AB i vilket 3400 personer är delägare varav 3300 genom DIF Hockey Partners Sweden AB redovisar ett delårsresultat på –2,3 mkr medan moderföreningen visar ett överskott.
Koncernens ställning är god. Eget kapital uppgår till 29,4 mkr och likvida medel till 20,3 mkr.

Se följande länk för den fullständiga delårsrapporten för Djurgården Hockey