• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 20 Februari Feb
Lördag Lör 22 Februari Feb
Tisdag Tis 25 Februari Feb
Onsdag Ons 26 Februari Feb
Torsdag Tor 27 Februari Feb
Lördag Lör 29 Februari Feb
Söndag Sön 1 Mars Mar
Tisdag Tis 3 Mars Mar
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Idag 13 Augusti Aug
Torsdag Tor 20 Augusti Aug
Torsdag Tor 27 Augusti Aug
Torsdag Tor 3 September Sep
Lördag Lör 5 September Sep
Lördag Lör 12 September Sep
Måndag Mån 14 September Sep
Tisdag Tis 15 September Sep
Lördag Lör 19 September Sep
Söndag Sön 20 September Sep
Torsdag Tor 24 September Sep
Lördag Lör 26 September Sep
Söndag Sön 27 September Sep

Årsmötet uppskjutet på grund av Covid 19

25 juni 2020 11:45
Nyhet

Eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande folksamlingar så kommer vi skjuta upp årsmötet som skulle ha hållits på torsdag till den 2 september.


Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten under den rådande pandemin gällande folksamlingar gör att vi inte kommer kunna hålla årsmötet på torsdag som planerat. Det nya datumet blir den 2 september.
Vi kommer att skicka ut en ny kallelse till mötet med de motioner som har kommit in. Motioner ska skickas till [email protected] och det kan du fortfarande göra.
Valberedningens förslag ligger kvar som gällande till årsmötet.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare tre, högst åtta, övriga ledamöter. Valberedningens föreslag till styrelse och övriga förtroendeposter är följande:

-Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod på ett år.

-Vi föreslår omval av Ulf Grunander, Niklas Johansson, Timmy Pettersson och Lotta Broman för en mandattid av två år.

-Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist, Niklas Andrae och Pia Söderhorn är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod av två år. Ett år återstår av deras mandatperiod.

Vidare föreslår valberedningen att årsmötet, till ordinarie revisorer, för en tid av ett år, utser auktoriserade revisorn Anders Lindby (omval) och Inger Jönebring (omval). Till revisorsuppleant för samma tid utser auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund (omval).

Enligt stadgarnas § 21 skall valberedningen i samband med offentliggörandet av sitt förslag till styrelse meddela om valberedningens ledamöter står till förfogande för omval. Valberedningens ledamöter väljs för mandatperioder om tre år. Vid varje årsmöte löper mandatperioden för en av ledamöterna ut. Övriga två har två respektive ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Kalle Lilja vars mandatperiod löper ut i år står till förfogande för omval.

Stockholm den 6 juni 2019

Valberedningen

Henrik Bromfält (Ordförande)

Kalle Lilja

Hans Breitholtz

Vi bifogar här årsredovisningen för 2020. AB (PDF)
Koncernen och IF (PDF)

Vi bifogar här stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet:

Bilaga 1. Stadgarna

Bilaga 2. Instruktionen för valberedningsarbetet