• Huvudsponsorer

Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Torsdag Tor 13 Augusti Aug
Torsdag Tor 20 Augusti Aug
Torsdag Tor 27 Augusti Aug
Torsdag Tor 3 September Sep
Lördag Lör 5 September Sep
Söndag Sön 6 September Sep
Lördag Lör 12 September Sep
Måndag Mån 14 September Sep
Tisdag Tis 15 September Sep
Lördag Lör 19 September Sep
Söndag Sön 20 September Sep
Lördag Lör 26 September Sep
Söndag Sön 27 September Sep
Torsdag Tor 1 Oktober Okt
Lördag Lör 3 Oktober Okt
Måndag Mån 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 8 Oktober Okt
Lördag Lör 10 Oktober Okt
Söndag Sön 11 Oktober Okt
Onsdag Ons 14 Oktober Okt
Torsdag Tor 15 Oktober Okt
Fredag Fre 16 Oktober Okt
Lördag Lör 17 Oktober Okt

Information från valberedningen tre veckor före årsmötet 2020

4 juni 2020 12:00
Nyhet

Valberedningen skall enligt stadgarna ske tre veckor före årsmötet som äger rum torsdagen den 25 juni. Här redovisar vi det slutgiltiga förslaget till årsmötet.


För tre veckor sedan redovisade vi på hemsidan det då aktuella läget i valberedningsarbetet. Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare tre, högst åtta, övriga ledamöter. Valberedningens föreslag till styrelse och övriga förtroendeposter är följande:

-Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod på ett år.

-Vi föreslår omval av Ulf Grunander, Niklas Johansson, Timmy Pettersson och Lotta Broman för en mandattid av två år.

-Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist, Niklas Andrae och Pia Söderhorn är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod av två år. Ett år återstår av deras mandatperiod.

Vidare föreslår valberedningen att årsmötet, till ordinarie revisorer, för en tid av ett år, utser auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund (nyval) och Inger Jönebring (omval). Till revisorsuppleant för samma tid utser auktoriserade revisorn Karl Andersson (nyval).

Enligt stadgarnas § 21 skall valberedningen i samband med offentliggörandet av sitt förslag till styrelse meddela om valberedningens ledamöter står till förfogande för omval. Valberedningens ledamöter väljs för mandatperioder om tre år. Vid varje årsmöte löper mandatperioden för en av ledamöterna ut. Övriga två har två respektive ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Kalle Lilja vars mandatperiod löper ut i år står till förfogande för omval.

Stockholm den 6 juni 2020 - Uppdaterad 26 aug 2020

Valberedningen

Henrik Bromfält (Ordförande)

Kalle Lilja

Hans Breitholtz

Vi bifogar här stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet:

Bilaga 1. Stadgarna

Bilaga 2. Instruktionen för valberedningsarbetet