• Huvudsponsorer

Information från valberedningen

14 maj 2020 12:30
Årsmöte

Valberedningen skall enligt stadgarna senast sex veckor före årsmötet, som är bestämt att äga rum torsdagen den 25 juni, redovisa det aktuella läget i valberedningsarbetet. Det är den redovisningen vi här nu lämnar.


I enlighet med vad stadgarna föreskriver återkommer vi med information från valberedningen senast tre veckor före årsmötet det vill säga den 6 juni. Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare minst 3 och högst 8 övriga ledamöter. Det aktuella läget i valberedningsarbetet är följande.

• Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod av ett år.

• Vi föreslår omval av Ulf Grunander, Niklas Johansson, Timmy Pettersson och Lotta Boman för en mandatperiod om två år.

• Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist, Niklas Andrae och Pia Söderhorn är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod om två år. Ett år återstår av deras valperiod.

• Vidare föreslår valberedningen att årsmötet till ordinarie revisorer för en tid av ett år utser auktoriserade revisorn Anders Lindby (omval) och Inger Jönebring (omval) samt till revisorsuppleant för samma tid utser auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund (omval).

Stockholm den 14 maj 2020
Valberedningen Djurgårdens IFs Ishockeyförening

Henrik Bromfält, Ordförande
Kalle Lilja
Hasse Breitholtz

Vi bifogar stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet.

Bilaga 1 Stadgarna
Bilaga 2 Instruktion för valberedningsarbetet