• Huvudsponsorer

Tisdag Tis 2 April Apr
Lördag Lör 6 April Apr
Måndag Mån 8 April Apr
Onsdag Ons 10 April Apr
Fredag Fre 12 April Apr
Söndag Sön 14 April Apr
Tisdag Tis 16 April Apr
Torsdag Tor 18 April Apr
Söndag Sön 21 April Apr
Tisdag Tis 23 April Apr
Torsdag Tor 25 April Apr
Lördag Lör 27 April Apr
Tisdag Tis 30 April Apr
Torsdag Tor 2 Maj Maj
Fredag Fre 30 Augusti Aug
Söndag Sön 1 September Sep
Fredag Fre 6 September Sep
Söndag Sön 8 September Sep
Fredag Fre 13 September Sep
Lördag Lör 14 September Sep
Söndag Sön 15 September Sep
Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep
Lördag Lör 21 September Sep
Söndag Sön 22 September Sep
Torsdag Tor 26 September Sep
Fredag Fre 27 September Sep

Pehrsson: Här är vår utvecklingsmodell

19 juni 2019 10:51
Utveckling

Sedan maj 2018 påbörjades ett strategiskt arbete kopplat mot den spelarutveckling vi i Djurgården Hockey vill skapa och en utvecklingsmodell påbörjades. Här presenterar vår utvecklingschef, Tobias Pehrsson, vår övergripande utvecklingsmodell.


Modellen bygger på de parametrar som krävs för att skapa både en utvecklingsplattform och talangutveckling som har till syfte att utveckla såväl spelare som människor mot deras fulla potential. Utvecklingsmodellen utgör också en central- och Djurgårdsägd dokumentation för den utvecklingsprocess som ska råda från herrlag till junior och hockeygymnasieverksamhet, vidare ner mot ungdom.

Här berättar vår utvecklingschef, Tobias Pehrsson, övergripande om utvecklingsmodellen och om fem arbetsområden genom hela Djurgården Hockey.

DEL 1

Flerdimensionell spelvision, som bygger på spelarens beslutsfattande, att med bra informationsinhämtning att läsa spelet och med bra urvalsförmåga av de lösningar som finns i en situation, att därifrån ta ett så bra beslut som möjligt. En spelvision som inte bara bygger på mönster, utan även att utveckla spelaren intuitiva förmåga. En spelvision som bygger på hjärnans utveckling och tillgången till vänstra som högra hjärnhalvan för att stimulera utveckling hos individen.

DEL 2

Att identifiera vår individuella spelarutveckling, hur vi schematiskt och systematiskt jobbar med spelarjournaler, identifierar målbilder, konkretiserar en utvecklingsplan och med uppföljande coachande samtal utvecklar spelaren i områden såsom tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt.

DEL 3

Den bygger på vår träningsmetodik, att med innovativt tänk, utmana gamla sanningar och samtidigt behålla det som fungerat bra. Ishockeyn utvecklar sig mot högre farter och mer kraft, i den utvecklingen behöver vi också anpassa vår träningsmetodik, med syfte att skapa en så bra spelarutveckling som möjligt.

DEL 4

Den handlar om att skapa en utvecklande lagprocess, en process för att jobba med laget både i personlig utveckling som grupputveckling. Att bygga högpresterande lag bygger på massa teorier och forskning för hur man steg för steg gör för att utveckla individer och lag mot att bli högpresterande. Till detta tillkommer ledarskapsutveckling, ett ledarskap som vi identifierar och som krävs för att utveckla individen och lagets potential mot högsta möjliga nivå.

Del 5

Här utgår vi från en arbetsmetodik, en metodik för att scouta, rekrytera och bygga lag och personal. En metodik om hur vi steg för steg jobbar med rekryteringsarbetet, vilket bygger på den spelmässiga och kunskapsmässiga kartläggningen men även den personella kartläggningen. Båda delarna viktig, för att bygga Djurgården Hockeys verksamhet på människor som med ett utvecklingsorienterat förhållningssätt kan ta verksamheten och vår utveckling vidare. Kulturen sitter inte i väggarna, kulturen sitter i människorna. Med det sagt måste vi rekrytera människor som har unika förmågor, ett ledarskap som bidrar till miljön och vår utveckling. En kultur som vi bygger tillsammans och som har sin utgångspunkt i människan och hans egna utveckling mot personligt mästerskap.

Avslutningsvis arbetar vi inom dessa fem områden såväl inom herrlaget, genom hela herrsporten, och vidare mot junior- och hockeygymnasieverksamhet samt ungdom. Att på riktigt, och fullt ut, skapa en tråd genom hela Djurgården Hockeys verksamhet. Där de största är förebilder för de yngsta och de yngsta ser upp till de äldre. Och miljön, den vi skapar, förenar vi föreningen genom att skapa en enhetlig spelar- och ledarutveckling genom hela organisationen. Med en arbetsprocess där uppföljningen av hela verksamheten är schematiskt planerad, förutbestämd och strukturerad från sportcheferna med syfte att kvalitetssäkra verksamhetens utveckling. En utveckling som bygger på Djurgården Hockeys sportsliga utvecklingsmodell. Med andra ord, mot nya nivåer och mot en ny dynasti, vilket handlar om att bygga upp en ledande plattform inom svensk ishockey och inte bara inom ishockey, utan även inom idrottsrörelsen i sin helhet och för föreningen, ledarna, spelarna och samhällets bästa.