• Huvudsponsorer

Information från styrelsen

1 april 2020 10:34
Nyhet

I en orolig tid för hela samhället vill styrelsen informera om läget i Djurgården Hockey. Det för att minska mängden frågor och räta ut frågetecken och visa att vi har en tydlig plan för hur vi agerar nu och i framtiden.


Det är extremt oroliga tider med en avbruten hockeysäsong, många sjuka av Coronaviruset, överbelastad sjukvård, företag som går på knäna och ökande arbetslöshet i samhället. Något som naturligtvis påverkar oss.

Djurgården Hockey kommer per 30 april 2020 att visa ett resultat på koncernnivå runt +/- noll för bokslutsåret 19/20. Vi har under flera år haft som princip att grundserien ska ge ett mindre överskott och inte får gå med förlust. Eventuellt slutspel tas inte med i budgeten – och det visar sig speciellt i dessa tider vara en klok strategi.

Likviditetsmässigt har vi sedan återkomsten till SHL varit försiktiga och sparsamma där vi under utveckling av vår verksamhet aldrig riskerat våra reserver som byggts upp under åren. Dessutom har vi inte rört pengarna som ni alla därute bidrog med i ”crowd fundingen”. Det innebär att vi just idag har en stabil ekonomi, bra likviditet, och är rustade för att klara denna sommar i efterdyningarna från Corona pandemin.

Den stora utmaningen är att bedöma hur nästa säsong ser ut när det gäller intäkter från biljettförsäljning, företagsförsäljning och centrala bidrag. Det är ett stort och idogt arbete som involverar företagsledningen och styrelsen där vi jobbar hårt med olika scenarier allteftersom det utkristalliserar sig med fakta.
Vi är väldigt ödmjuka inför det som nu sker i samhället. Det kommer givetvis att påverka vår verksamhet och det försöker vi ta höjd för och säkerställa att vi hela tiden framöver har goda ekonomiska marginaler och vet vilka riskerna är. Vi har bland annat genomfört att stora delar av verksamheten är satt på korttidsarbete som en del i detta.

Djurgården Hockey skall klara denna utmaning och vi ser fram mot en ny otroligt spännande säsong där vi hoppas på ett stort intresse och engagemang.
Under tiden skall ni veta att vi jobbar otroligt målinriktat med klubben och vi kommer att släppa säsongskorten i början av april och ser fram mot en fortsatt support från er. Vi är även ödmjuka inför ert stora engagemang via stödbiljetterna och vill rikta ett stort tack till alla er som bidragit.
Tillsammans är vi ett starkt Djurgården Hockey.

Alltid oavsett!
Styrelsen Djurgården Hockey genom Kaarel Lehiste, ordförande.