Kallelse till årsmöte i Djurgårdens IF Ishockeyförening
Publicerad: 2024-05-20
Årsmöte
Djurgårdens IF Ishockeyförening välkomnar härmed föreningens medlemmar till årsmöte vid Tele2 Arena tisdagen den 18:e juni, med start klockan 18:00. Mötet kommer att vara ett hybridmöte med både fysiskt och digitalt deltagande möjligt och information om anmälan har nått medlemmar via mail.

Varmt välkommen till årsmöte för Djurgårdens IF Ishockeyförening. Tid och plats för mötet är tisdagen den 18:e juni 2024 klockan 18:00 på Tele2 Arena. Årsmötet kommer att hållas i pressrummet och är ett så kallat hybridmöte, med både fysiskt och digitalt deltagande möjligt.

Du som deltar fysiskt tar dig till Tele2 Arena med bil via Nynäsvägen för att därefter parkera i Arenagaraget. Reser du med tunnelbana kliver du av antingen vid Globen, Gullmarsplan, Skärmarbrink, Blåsut eller Sandsborg följt av en kortare promenad. Pressrummet ligger i arenans södra del med ingång på bottenplan.

Anmälan har gått ut via mail

Genom att föranmäla dig möjliggör du en effektivare inpassering. Anmälan till årsmötet med tillhörande anmälningsformulär har gått ut till samtliga medlemmar via mail, vänligen notera att föranmälan krävs för digitalt deltagande.

Kom ihåg att ta med ett giltigt medlemskort. Är du ny medlem kan du ta med dig orderbekräftelsen på medlemskapet, och önskar du att bli medlem klickar du dig vidare här.

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha varit aktiv medlem i minst sex månader och vara över 18 år.

Motioner

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan mötet, det vill säga senast tisdag 28/5, och skickas till Håkan Osvald på [email protected].

Valberedningen

Senast tre veckor innan stämman kommer valberedningen att gå ut med sitt definitiva förslag inför årsmötet. Synpunkter på valberedningens förslag på styrelse skall vara valberedningen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

Medlemsavgifter

Styrelsen föreslår att fastställa befintliga medlemsavgifter enligt nedan:

Barn upp till 7 år 400 kr
Barn 0-7 år betalar 400 kr medlemskap från 0 till och med 7:e födelsedag.

Ungdom upp till 17 år 250 kr/år
Ungdomar under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att ansöka om ett medlemskap i Djurgården Hockey. Om du tecknar ett medlemskap för ungdom och väljer prenumeration (kort) som betalningsalternativ kommer ditt medlemskap automatiskt uppgraderas till ett medlemskap vuxen när denne fyllt 18 år.

Vuxen 400 kr/år
Medlemskap för dig som fyllt 18 år.

Pensionär 300 kr/år.

Familj 600 kr/år
Ett familjemedlemskap gäller för samtliga i hushållet som är skrivna på samma adress. Varje familjemedlem får ett personligt medlemskort hemskickat.

Ständig 5000 kr
Medlemskapet för våra allra trognaste medlemmar som innebär att du är medlem i Djurgården Hockey livet ut.

Dokument

Dagordning
Stadgar

Djurgården Hockey
Huvudpartners