Robert Ohlsson lämnar efter säsongen
Publicerad: 2021-03-06
Nyhet
Djurgården Hockey informerar att Robert Ohlsson lämnar sitt uppdrag vid säsongens slut, något som varit bestämt sedan en tid tillbaka. Den sportsliga ledningen meddelar samtidigt att man är långt gångna i rekryteringen av herrlagets blivande huvudtränare.

Robert Ohlsson lämnar Djurgården Hockey i samband med att avtalet löper ut efter avslutad säsong. En diskussion om förlängning av avtalet inleddes under december månad, men avbröts därefter i slutet av januari. Bakgrunden till detta är att parterna ej kommit överens i förhandlingarna och därför enats om att avsluta samarbetet enligt uttalad avtalstid.

– Vi har förhållit oss professionellt till varandra genom förhandlingarna och enats om att avsluta efter säsongen, kommenterar Djurgårdens strategiske sportchef Joakim Eriksson.

Med utgångspunkt i fattat beslut har Djurgården aktivt arbetat för att finna en efterträdare. Rekryteringsprocessen har fokuserat på att finna en tränare med direkt koppling till den spelmässiga utveckling som klubben fortsatt kommer att verka utifrån. Den sportsliga ledningen har därför agerat med stor noggrannhet för att tillsätta en lämplig efterträdare värdig uppdraget, ett arbete som man nu befinner sig i slutfasen av.

Djurgården Hockey kan meddela att klubben inlett slutförhandlingar med en huvudkandidat till uppdraget. Klubbens förhoppning är att nå en överenskommelse med denne i närtid, samt att därifrån sätta en struktur för det övriga tränarteamet. Allt detta kommer givetvis att offentliggöras i ett senare skede.

Tills vidare är det fortsatt Robert Ohlsson som leder herrlaget, vilket vi i Djurgården Hockey är mycket trygga i. Under sin fem år långa tid i klubben har Ohlsson visat upp en beslutsamhet, kunnighet och tävlingsvilja helt i linje med vad Djurgårdsskölden står för.

– “Robban” är hundra procent motiverad att avsluta sitt arbete här i Djurgården på bästa möjliga vis. Vi är tillsammans, precis som tidigare, förenade i övertygelsen att åstadkomma starkast tänkbara resultat, avslutar Joakim Eriksson.

Djurgården Hockey
Huvudpartners