Protokoll från årsmöte i Djurgårdens IF Ishockeyförening
Publicerad: 2021-09-27
Årsmöte
Måndagen den 6:e september genomförde Djurgårdens IF Ishockeyförening sitt årsmöte avseende 2021. Här följer en sammanfattning av mötet innehållandes förändringar gällande styrelseposter, hanterade motioner samt det kompletta mötesprotokollet.

Djurgårdens IF Ishockeyförening har genomfört sitt årsmöte avseende 2021, något som genomfördes måndagen den 6:e september i pressrummet vid Tele2 Arena. Här nedan följer en kortare rapport med fokus på de centrala punkterna.

Efter att ha beslutat att kallelsen skett i enlighet med stadgar samt fastställt dagordning och utsett ordförande samt justerare av protokoll presenterade ordförande Kaarel Lehiste och VD Thomas Kraft verksamhetsberättelsen för Djurgårdens IF Ishockeyförening säsongen 2020/2021. Detta följdes därefter av revisorernas berättelse, samt fastställande av resultat- och balansräkningar. Årsmötet beslutade utifrån ovanstående att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och de tre klubbdirektörer för den tid som avsågs.

Vad gäller styrelsens poster beslutades om omval av ordförande Kaarel Lehiste (1 år) samt av ledamöterna Pia Söderhorn (2 år) och Göran Tidström (2 år). Utöver detta skedde även nyval till styrelsen av ledamöterna Håkan Osvald (2 år), Håkan Pettersson (2 år), Stefan Fritzdorf (1 år) och Danijela Rundqvist (1 år). Ledamöterna Ulf Grunander och Timmy Pettersson valdes båda till två år vid föregående årsmöte.

Efter val av ordförande samt ledamot i valberedningen avslutades sedan årsmötet med att avhandla den motion som kommit in. Motionen var skriven av Mats Boström, medlem 7021, och avsåg ett förslag på att införa samma modell gällande medlemsavgifter inom Djurgården Hockey som gällt inom Djurgården Fotboll. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens föredragna ställningstagande och anta att medlemsavgifterna för 2021/2022 ska vara i enlighet med bilaga 1 i mötesprotokollet.

Du finner årsmötesprotokollet med bifogad motion i sin helhet här.

Djurgården Hockey