Styrelsen tillsätter arbetsgrupp för genomgång av stadgar i Djurgården Hockey
Publicerad: 2024-05-16
Information
Styrelsen för Djurgården Hockey har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att se över stadgarna i föreningen för att säkerställa att de är aktuella och ändamålsenliga.

Att regelbundet se över en förenings stadgar är en naturlig process som senast genomfördes år 2020. Detta gör vi för att säkerställa en god föreningsdemokratisk grund.

Vi önskar att få till stadgar som svarar upp för föreningens nuvarande behov samt tar sats mot framtiden.

Stadgarna är de regler som i över 100 år utvecklats för att lägga ett ramverk för hur föreningen ska drivas och organiseras. Stadgarna kan jämföras med en frivillig lag som alla medlemmar tillsammans bestämt ska gälla. Det betyder att stadgarna kan ändras av medlemmarna och hur det görs framgår av stadgarna vi har idag.

Djurgården Hockey är en medlemsägd ideell förening och våra medlemmar är ytterst de som bestämmer riktningen för föreningen. Vill du som medlem bidra till att utveckla föreningsdemokratin i Djurgården Hockey genom att ingå i denna arbetsgrupp? Kontakta då [email protected] med en kort beskrivning av dig själv och din bakgrund.

Styrelsen
Huvudpartners