Valberedningens slutgiltiga förslag till styrelse
Publicerad: 2023-06-08
Årsmöte
Tisdag den 4:e juli håller Djurgårdens IF Ishockeyförening sitt årsmöte för 2023. I enlighet med stadgarna redovisar valberedningen minst tre veckor före här på hemsidan sitt slutgiltiga förslag till styrelse - ta del av redovisningen.

Valberedningen i Djurgården Hockey presenterar här sitt slutgiltiga förslag till styrelse. Medlemmar i Djurgården Hockey har möjlighet att ge ett motförslag, senast den 20:e juni. Valberedningen kommer då att kontakta förslagsgivaren och försöka jämka fram ett gemensamt förslag. Om detta inte går kommer årsmötet ha att välja mellan flera förslag.

Valberedningen har intervjuat flera personer till både styrelse och ordförandeposten. Vi har även lyssnat på de diskussioner som olika intressenter/medlemmar haft. De namn som nedan föreslås är enbart valberedningens ansvar. Reaktioner och förslag till alternativ styrelse kan lämnas till [email protected].

Ordförande:
Ulf Grunander

Ledamöter:
Erik Gozzi (vice ordförande)
Per Broman
Peter Wallin
Martin Rifall
Eva Ekstam Wallgren
Rikard Josefson
Ruby Rinman

Valberedningen har noterat att nuvarande styrelse varit delad i sina diskussioner och det har varit svårt att komma överens om den väg som man ska gå. Det har också varit olyckligt att ett antal ärenden som normalt ska hanteras av kansliet, har varit tvunget att hanteras av styrelsen. Det har gjort att mindre tid har kunnat läggas i styrelsearbetet till långsiktiga mål och åtgärder. Valberedningen kommer därför att till framtida styrelse ge ett antal förslag hur vi anser att en styrelse ska arbeta. Som vi ser det har vi inom Djurgården Hockey fyra lag som ska byggas: styrelse, kansli, sporten och ungdom/juniorverksamhet. Valberedningens ansvar är att bygga styrelselaget. Övriga lag är styrelse och VD:s ansvar.

I laget som valberedningen vill bygga tycker vi att Ulf Grunander kommer att fungera som en utmärkt ledare. Ulf har varit med i styrelsen under lång tid och sitter både som ledamot och ordförande i ett antal kommersiella bolag. Ulf är också ordförande i Skol IF och Djurgårdsbutiken, två projekt där hockeyn och fotbollen har ett nära samarbete.

Erik Gozzi driver sedan 2015 ett investmentbolag. Han var tidigare auktoriserad revisor och arbetade 10 år på Deloitte. Där ansvarade han bland annat för affärsområdet Sports Business. Erik har sedan 2015 arbetat ideellt med att stötta Djurgården Fotbolls ledning i främst finansiella frågor. Hans huvudsakliga intresse och kunskap är ekonomi, finansiering och organisation. Vi föreslår att styrelsen utser Erik till vice ordförande.

Per Broman har haft sitt första år i styrelsen och har fått uppleva ett alltför exekutivt arbete. Han kommer ifrån en framgångssaga där hårt arbete tillsammans med sin bror ledde till stora framgångar med Fotografiska museet. Hans kompetens handlar om att hitta affärsmodeller för att locka mer publik och sponsorer till hockeyn.

Martin Rifall är advokat där han arbetar främst med tvistemål i byggnads – och entreprenadbranschen. Han har spelat hockey i Västerås och har barn i ungdomshockeyn i Stocksund. Hans kontaktnät är stort och inkluderar många inom kommunen.

Eva Ekstam Wallgren arbetar för ett spanskt entreprenadföretag som investerar och driver projekt i Sverige, framför allt infrastruktur. Hon är COO för den svenska verksamheten. Hon har tidigare haft höga befattningar i byggbolag, t.ex. NCC. Eva drivs av att bygga struktur i de verksamheterna hon engagerar sig i, och beskriver sig själv som problemlösare. Hon har två barn i Djurgårdens ungdomsverksamhet, där hon engagerar sig ideellt.

Ruby Rinman arbetar som arbetsledare på SVT Kommunikation och har suttit i drygt 3 år i Djurgården Fotbolls styrelse.

Rikard Josefson är VD för Avanza och har arbetat inom finansbranschen under lång tid. Han har haft en karriär inom hockeyn i Division 1 och 2.

Peter Wallin har suttit i styrelsen i ett år. Han har framförallt lagt kraft på att få igång en sportkommitté som har kunnat hjälpa K-G Stoppel i arbetet med att stötta och utveckla laget. Han driver ett företag som specialiserar sig på personal och arbetsmiljö.

Slutligen kan valberedningen konstatera att vi har haft som mål att minska antalet ledamöter i styrelsen. Det har varit ett tydligt önskemål från nuvarande styrelse. Vi har strävat efter att ha så jämställd styrelse som möjligt och har långt kvar till målet, 30% kvinnor i styrelsen till 2025. Det kommer att vara en ledstjärna som vi vill ge den kommande valberedningen att jobba med.

Valberedningen består av:
Per Darnell, ordförande
Kalle Lilja
Hasse Breitholtz

Årsmötet 2022 uttalade en önskan om att ändra stadgarna så att valberedningen kunde utökas till fem personer. I väntan på stadgeändring har nuvarande valberedning inbjudit två personer att delta i arbetet under året. Dessa har alltså formellt inte varit medlemmar, men informellt deltagit till fullo. Dessa personer är:
Mikael Lagerberg
Karl-Fredrik Hall

Presentation av de nya styrelsemedlemmarna kommer att göras på hemsidan så snart det är möjligt.

Valberedningen