Djurgården pausar verksamheten för herrlaget

4 januari 2022 10:30

Till följd av den konstaterade Covid-19-smitta som råder inom herrlaget har Djurgården tagit beslutet att pausa lagets verksamhet, inledningsvis under 48 timmar. Detta för att förebygga ytterligare smittspridning samtidigt som fler tester kommer att utföras.


Beslutet gäller tills vidare endast herrlagets verksamhet. Under de 48 timmar som verksamheten är pauserad kommer ytterligare tester att genomföras på både spelare, ledare och övrig personal runt laget.