Valberedningens förslag till styrelsen
Publicerad: 2023-05-19
Årsmöte
Valberedningen i Djurgården Hockey kan härmed presentera ett första förslag till styrelse, innehållandes fem namn. Det slutgiltiga förslaget kommer att presenteras tre veckor innan det att årsmötet äger rum.

Valberedningen i Djurgården Hockey presenterar här sitt första förslag till styrelse. Det slutgiltiga förslaget kommer att presenteras tre veckor innan årsmötet. Efter det har medlemmar att inom en vecka skriftligen inkomma med förslag till styrelse. Valberedningen kommer då att kontakta förslagsgivaren och försöka jämka fram ett gemensamt förslag. Om detta inte går kommer årsmötet ha att välja mellan flera förslag.

Valberedningen har intervjuat flera personer till både styrelse och ordförandeposten. Vi har även lyssnat på de diskussioner som olika intressenter/medlemmar haft. De namn som nedan föreslås är enbart valberedningens ansvar. Reaktioner, förslag på andra namn och övriga synpunkter kan lämnas till [email protected].

Ordförande:
Ulf Grunander

Ledamöter:
Erik Gozzi (vice ordförande)
Martin Rifall
Eva Ekstam Wallgren
Sophie Johansson

Valberedningen presenterar endast de personer som har accepterat en plats, och fortsätter de diskussioner som vi påbörjat med ytterligare ledamöter. Vi räknar med att försöka få ihop en styrelse med 7-8 ledamöter. Hittills har styrelsen i de flesta fall varit 9 ledamöter, men det har framförts önskemål att minska detta för att få en mer homogen styrelse.

Här nedan följer valberedningens argument för förslaget tillsammans med en presentation av respektive föreslagen kandidat.

Först och främst har valberedningen noterat att nuvarande styrelse varit delad i sina diskussioner och det har varit svårt att komma överens om den väg som man ska gå. Det har också varit olyckligt att ett antal ärenden som normalt ska hanteras av kansliet, har varit tvunget att hanteras av styrelsen. Det har gjort att mindre tid har kunnat läggas i styrelsearbetet till långsiktiga mål och åtgärder. Valberedningen kommer därför att till framtida styrelse ge ett antal förslag hur vi anser att en styrelse ska arbeta. Som vi ser det har vi inom Djurgården Hockey fyra lag som ska byggas: styrelse, kansli, sport och ungdom/juniorverksamhet. Valberedningens ansvar är att bygga styrelselaget. Övriga lag är styrelse och VD:s ansvar.

I laget som valberedningen vill bygga tycker vi att Ulf Grunander kommer att fungera som en utmärkt ledare. Ulf har varit med i styrelsen under lång tid och sitter både som ledamot och ordförande i ett antal kommersiella bolag. Ulf är också ordförande i Skol IF och Djurgårdsbutiken, två projekt där hockeyn och fotbollen har ett nära samarbete.

Erik Gozzi driver sedan 2015 ett investmentbolag. Han var tidigare auktoriserad revisor och arbetade 10 år på Deloitte. Där ansvarade han bland annat för affärsområdet Sports Business. Erik har sedan 2015 arbetat ideellt med att stötta Djurgården fotbolls ledning i främst finansiella frågor. Hans huvudsakliga intresse och kunskap är ekonomi, finansiering och organisation. Vi föreslår att styrelsen utser Erik till vice ordförande.

Martin Rifall är advokat där han arbetar främst med tvistemål i byggnads - och -entreprenadbranschen. Han har spelat hockey i Västerås och har barn i ungdomshockeyn i Stocksund. Hans kontaktnät är stort och inkluderar många inom kommunen.

Eva Ekstam Wallgren arbetar för ett spanskt entreprenadföretag som investerar och driver projekt i Sverige, framförallt infrastruktur. Hon är COO för den svenska verksamheten. Hon har tidigare haft höga befattningar i byggbolag, exempelvis NCC. Eva drivs av bygga struktur i de verksamheterna hon engagerar sig i, och beskriver sig själv som problemlösare. Hon har två barn i Djurgårdens ungdomsverksamhet, där hon engagerar sig ideellt.

Sophie Johansson har suttit sitt första år i styrelsen och haft ansvar för damhockeyn. Sophie har själv spelat och var med när laget vann SM-guld. Hon är VD i en verksamhet som driver affärer digitalt och där hon har internationella samarbetspartners.

Slutligen kan valberedningen konstatera att vi har haft som mål att minska styrelsen. Det har varit ett tydligt önskemål från nuvarande styrelse. Vi har strävat efter att ha så jämställd styrelse som möjligt och har en bit kvar till målet. Det kommer att vara en ledstjärna som vi vill ge den kommande valberedningen att jobba med.

Valberedningen består av:
Per Darnell, Ordförande
Kalle Lilja
Hasse Breitholtz

Årsmötet 2022 uttalade en önskan om att ändra stadgarna så att valberedningen kunde utökas till fem personer. I väntan på stadgeändring har nuvarande valberedning inbjudit två personer att delta i arbetet under året. Dessa har alltså formellt inte varit medlemmar, men informellt deltagit till fullo. Dessa personer är:
Mikael Lagerberg
Karl-Fredrik Hall

Valberedningen
Huvudpartners