• Huvudsponsorer

Tor 05 Okt  (1 match)
Sön 08 Okt  (1 match)
Tor 12 Okt  (1 match)
Lör 14 Okt  (1 match)
Tis 17 Okt  (1 match)
Tor 19 Okt  (1 match)
Tis 24 Okt  (1 match)
Fre 27 Okt  (1 match)
Lör 28 Okt  (1 match)
Fre 03 Nov  (1 match)
Lör 04 Nov  (1 match)
Tis 14 Nov  (1 match)
Tor 16 Nov  (1 match)
Lör 18 Nov  (1 match)
Tor 23 Nov  (1 match)
Lör 25 Nov  (1 match)
Tor 30 Nov  (1 match)
Lör 02 Dec  (1 match)
Tor 07 Dec  (1 match)
Lör 09 Dec  (1 match)
Tis 19 Dec  (1 match)
Tor 21 Dec  (1 match)
Tis 26 Dec  (1 match)
Tor 28 Dec  (1 match)
Lör 30 Dec  (1 match)
Tis 02 Jan  (1 match)
Tor 04 Jan  (1 match)
Lör 06 Jan  (1 match)

Information från valberedningen

18 maj 2017 13:00
Årsmöte

Information från valberedningen sex veckor före årsmötet 2017.


Valberedningen skall enligt stadgarna senast sex veckor före årsmötet, som är planerat att äga rum torsdagen den 29 juni, redovisa det aktuella läget i valberedningsarbetet. Det är den redovisningen vi här nu lämnar.

I enlighet med vad stadgarna föreskriver återkommer vi med information från valberedningen senast tre veckor före årsmötet det vill säga den 8 juni.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt ytterligare minst 3 och högst 8 övriga ledamöter. Det aktuella läget i valberedningsarbetet är följande.

  • Vi föreslår omval av Kaarel Lehiste som ordförande för en mandatperiod av ett år.

  • Vi föreslår omval av Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist och Niklas Andrae för en mandatperiod om två år.

  • Vi föreslår nyval av Pia Söderhorn för en mandattid om två år.

  • Jens Öhling som också omvaldes förra året har bett att få avgå i förtid. Skälet är tidsbrist och boende på annan ort. Av detta skäl behöver ett fyllnadsval på ett år göras. Vi föreslår därför nyval av Lotta Boman för en tid av ett år.

  • Ulf Grunander, Niklas Johansson och Timmy Pettersson är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod om två år. Ett år återstår av deras valperiod.

  • Vidare föreslår valberedningen att årsmötet till ordinarie revisorer för en tid av ett år utser auktoriserade revisorn Anders Lindby (omval) och Inger Jönebring (nyval) samt till revisorsuppleant för samma tid utser auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund (omval).

En närmare presentation av kandidaterna kommer att göras senare.

Stockholm den 18 maj 2017 Valberedningen Djurgårdens IFs Ishockeyförening

Henrik Bromfält, ordförande
Kalle Lilja
Hasse Breitholtz

Vi bifogar stadgarna och instruktionen för valberedningsarbetet.

Bilaga 1 Stadgarna
Bilaga 2 Instruktion för valberedningsarbetet